Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Tên miền

Tại sao để các tên miền không sử dụng của bạn hết hạn có thể rủi ro nguy hiểm?

8 Articles

Giải thích về việc VNNIC áp dụng biểu phí mới cho tên miền .VN

Kính gửi: Quý khách hàng, Ngày 10/11/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia .VN và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư 208). Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, Thông tư 208 thay […]