Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Thủ tục chuyển nhượng tên miền VN

chuyển nhượng tên miền VN

chuyển nhượng tên miền VN
chuyển nhượng tên miền VN

Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTT ngày 26/6/2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTT) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục thực hiện chuyển nhượng tên miền.

Chính thức từ ngày 01/06/2017 việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá được thực hiện thông qua các nhà đăng ký nơi đang quản lý tên miền.

CÁC ƯU ĐIỂM VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG:

+ Chuyển nhượng đảm bảo website hoạt động không bị gián đoạn trên hệ thống, không có rủi ro mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại. Các bên tham gia chuyển nhượng được phép chuyển nhượng quyền sử dụng công khai.

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền thực hiện theo nghiệp vụ kỹ thuật đổi tên chủ thể, thời hạn sử dụng hiện tại của tên miền được giữ nguyên.

Để chuyển nhượng QSD, Quý khách cần:

1. Hoàn tất thủ tục chuyển nhượng QSD, hoàn tất 2 hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

+ Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

+ GPKD, CMND của người đại diện pháp luật, CMND của chủ thể tên miền sao y công chứng trong vòng 3 tháng.

2. Hoàn tất thủ tục đăng ký mới cho chủ thể mới

Bản khai đăng ký tên miền + CMND chủ thể hoặc CMND người đăng ký sao y công chứng trong vòng 3 tháng.

3. Chi phí chuyển nhượng: Phí dịch vụ chuyển nhượng 1.500.000đ + Lệ phí khởi tạo tên miền cho 1 tên miền

4. Hoàn tất thủ tục thuế: Nếu Quý khách đang sở hữu tên miền thuộc đối tượng chịu thuế thì làm việc cơ quan tại nơi tạm trú thường trú khai báo thuế. Nếu không thuộc đối tượng chịu thuế làm Bản cam kết là đối tượng không phải nộp thuế.

Cá nhân: Nếu tổng doanh thu bán hàng, kinh doanh trong năm dương lịch > 100 triệu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% và TNCN theo thuế suất 0.5%. Nếu < 100 triệu làm Bản cam kết là đối tượng không phải nộp thuế.

Tổ chức: Xuất Hóa đơn GTGT của doanh nghiệp khi chuyển nhượng QSD tên miền cho bên mua.(Bên chuyển nhượng xuất hóa đơn đỏ cho bên nhận chuyển nhượng, Ghi nội dung: Phí chuyển nhượng cho tên miền….., về chi phí hóa đơn thương lượng mua bán giữa 2 bên (hóa đơn photo đóng dấu mộc treo của bên chuyển nhượng)

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG:

  • Bước 1: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền và nộp hồ sơ chuyển nhượng tại Nhà đăng ký đang quản lý tên miền chuyển nhượng, hồ sơ bao gồm:
    Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet: [Download] Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng: [Download]
  • Bước 2: Nhà đăng ký kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới các bên tham gia chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc.
  • Bước 3: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế: gửi các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
  • Bước 4: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng và thanh toán lệ phí đăng ký + phí dịch vụ chuyển nhượng.
  • Bước 5: Nhà đăng ký phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng, hoàn tất thông báo kết quả đến khách hàng.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *