Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

VPS (Máy chủ ảo riêng)

Các bài viết hướng dẫn dành cho các dịch vụ VPS của VINASTAR.

4 Articles

Convert CentOS 8 sang AlmaLinux

Almalinux OS là một hệ điều hành Linux mã nguồn mở dành cho cộng đồng. Almalinux OS sẽ lấp đầy chổ trống của CentOS Linux 8 khi hệ điều hành này sẽ bị khai tử vào cuối năm 2021. Almalinux OS là một nhánh tương thích 1:1 của RHEL®.