Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Tại sao tên miền .vn cần có bản khai?

Theo quy trình đăng ký tên miền .vn của VNNIC, khi đăng ký tên miền chủ thể tên miền cần phải cung cấp bản khai của tên miền cho nhà đăng ký.

Khi đăng ký tên miền tại nhà đăng ký tên miền VINASTAR , bạn chỉ cần click vào link đăng ký tên miền từ email chủ thể để xác nhận bản ghi của tên miền là được.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *