Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cập nhật/update License DirectAdmin

Bài viết hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn thực hiện việc cập nhật License DirectAdmin, khi bạn gia hạn License hoặc cập nhật mới.

Để cập nhật License bắt buộc bạn phải mua License DirectAdmin và VINASTAR hiện tại là Đại lý của DirectAdmin, bạn có thể tham khảo thông tin về bản quyền và giá tại link bên dưới.

Những thông tin cần thiết trước khi cập nhật License

  • SSH: tài khoản root (ip, user, pass, port)
  • UID: Client ID (Hãng hoặc đại lý sẽ gửi cho bạn)
    • Mặc định nếu bạn mua License tại VINASTAR UID sẽ là 65035
  • LID: License ID (Hãng hoặc đại lý sẽ gửi cho bạn)

Sau khi bạn SSH vào VPS và nhập các lệnh như sau

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 65035 1234
service directadmin restart

Chú thích:

Lưu ý: Nếu báo lỗi trích xuất thì bạn chạy lệnh sau

head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key

Sau đó bạn nhập các lệnh sau

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 65035 1234 1.2.3.4
service directadmin restart

Trong đó:

  • 65035: UID
  • 1234: LID
  • 1.2.3.4: IP của VPS

Như vậy là đã hoàn tất quá trình cập nhật License DirectAdmin

Hotline 247: 024 6674 3456 (Ext 0)
Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: kythuat@vinastar.net

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *