Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Khắc phục lỗi “The Server…Security Certificate that Cannot be Verified” trên outlook

The server you are connected to is using a security certificate that cannot be verified. The target principal name is incorrect.

Thông báo lỗi ‘ Máy chủ bạn được kết nối đang sử dụng chứng chỉ bảo mật không thể xác minh được ‘ thường do sự cố mạng và kết nối có thể do lỗi tên máy chủ. Trong khi sử dụng Microsoft Outlook 2010 hoặc 2013, bạn có thể gặp lỗi này nếu thông tin đăng nhập máy chủ thư mà bạn đã nhập không chính xác.

Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần đổi tên Máy chủ đến và đi (incoming and outgoing mail server)

2022 01 06 095326
The server you are connected to is using a security certificate that cannot be verified. The target principal name is incorrect.

Quý khách vui thay đổi phần máy chủ incoming and outgoing thành máy chủ mà Vinastar đã cung cấp cho quý khách

Vinastar hiện sử dụng 2 máy chủ mail là:

mail.vinastar.org

mx1.vinastar.net

để chính xác quý khách vui lòng liên hệ với vinastar
2022 01 06 095436
Thay đổi máy chủ gửi và nhận

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *