Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cấu hình DNS Recode tên miền tại id.vinastar.net

Để có thể quản lý tên miền của bạn và các cấu hình liên quan đến tên miền, bạn cần truy cập vào trang dịch vụ của khách hàng tại địa chỉ https://id.vinastar.net/login 

Nhấn vào phần tên miền để xem được các tên miền khả dụng của bạn đang sở hửu.

Nhấn chọn tên miền bạn cần thao tác quản lý.

Giao diện trang quản lý tên miền của bạn sẽ được liệt kê bên dưới và bạn có các thao tác thực thi tại thanh bên.

Tại trang quản lý bạn có thể thao tác như thay đổi thông tin Nameserver.

Bạn cũng có thể thực hiện cấu hình DNS riêng khi tên miền được trỏ về ns1.vinastar.orgns2.vinastar.org.

Để quản lý DNS Recode các bạn tích vào Menu “Manage DNS Host Records”

Sẽ hiển thị ra giao diện như hình bên dưới để bạn quản lý, thêm + sửa + xóa… Records DNS,

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.