Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cấu hình DNS Recode tên miền tại id.vinastar.net

2022 04 27 113348

Để có thể quản lý tên miền của bạn và các cấu hình liên quan đến tên miền, bạn cần truy cập vào trang dịch vụ của khách hàng tại địa chỉ https://id.vinastar.net/login 

Nhấn vào phần tên miền để xem được các tên miền khả dụng của bạn đang sở hửu.

2022 04 27 112543
Hướng dẫn cấu hình DNS Recode tên miền tại id.vinastar.net 8

Nhấn chọn tên miền bạn cần thao tác quản lý.

2022 04 27 112825
Hướng dẫn cấu hình DNS Recode tên miền tại id.vinastar.net 9

Giao diện trang quản lý tên miền của bạn sẽ được liệt kê bên dưới và bạn có các thao tác thực thi tại thanh bên.

2022 04 27 113030
Hướng dẫn cấu hình DNS Recode tên miền tại id.vinastar.net 10

Tại trang quản lý bạn có thể thao tác như thay đổi thông tin Nameserver.

2022 04 27 112935
Hướng dẫn cấu hình DNS Recode tên miền tại id.vinastar.net 11

Bạn cũng có thể thực hiện cấu hình DNS riêng khi tên miền được trỏ về ns1.vinastar.orgns2.vinastar.org.

Để quản lý DNS Recode các bạn tích vào Menu “Manage DNS Host Records”

2022 04 27 113158
Hướng dẫn cấu hình DNS Recode tên miền tại id.vinastar.net 12

Sẽ hiển thị ra giao diện như hình bên dưới để bạn quản lý, thêm + sửa + xóa… Records DNS,

2022 04 27 113348
Hướng dẫn cấu hình DNS Recode tên miền tại id.vinastar.net 13

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *