Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

[Zimbra] Hướng dẫn tải file lên thư viện tài liệu trên hệ thống quản lý mail

2023 02 17 111637

Gửi file đính kèm dung lượng lớn

Việc tải tài liệu (file) lên cũng có thể áp dụng để gửi file có dung lượng lớn trên máy chủ mail Zimbra

Để có thể tải lên dữ liệu của mình trên phần quản lý mail, bạn cần đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của mình để có thể thao tác.

Việc tải lên các tệp tin dữ liệu này ( ví dụ như các tệp hợp đồng hoặc các tệp thường xuyên sử dụng, hoặc quan trọng trong quá trình sử dụng Email của bạn để chuyển cho người khác hoặc đính kèm trong lúc gửi Email ) sẽ đem lại hiệu quả cao hơn trong quá trình làm việc của bạn giúp công việc nhanh hơn.

Bằng cách nhấn vào table “Cặp tài liệu” và chọn tải lên tệp tin. Sau khi tải lên hoàn tất thì dữ liệu sẽ được liệt kê phía bên dưới.

2023 02 17 111807

Đối với các tệp tin này bạn có thể thao tác như :

Gửi liên kết : bạn sẽ gửi được liên kết đến tệp tin này ở trạng thái công khai cho người khác để có thể sử dụng khi có quyền truy cập
Gửi dưới dạng tệp tin đính kèm : Bạn sẽ đính kèm tệp tin ngay trong Email và có thể gửi đính kèm tệp tin này.
Mở trong một cửa sổ riêng : Nếu bạn có tệp tin PDF và muốn xem toàn bộ nhưng không muốn tải về thì bạn có thể xem trực tiếp tệp tin này ngay trên trình duyệt.
Và một số chức năng khác như tải xuống tệp tin, đổi tên v.v …

2023 02 17 111524
[Zimbra] Hướng dẫn tải file lên thư viện tài liệu trên hệ thống quản lý mail 7

Nếu bạn cần gửi liên kết cho người khác bạn có thể chọn phần gửi liên kết và xác thực “Có”

2023 02 17 111919
[Zimbra] Hướng dẫn tải file lên thư viện tài liệu trên hệ thống quản lý mail 8

Liên kết truy cập sẽ được trích xuất và dán trong Email trong phần soạn thảo Email của mình. 

Liên kết truy cập
Liên kết truy cập

Tương tự như vậy bạn cũng có thể chọn với hình thức tệp tin đính kèm, tệp sẽ được tự động đính vào Email của bạn khi soạn thảo.

hình thức tệp tin đính kèm
hình thức tệp tin đính kèm

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *