Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xử lý lỗi consider running yum-complete-transaction

CleanShot 2022 05 10 at 15.25.11

Khi làm việc với hệ điều hành CentOS 7, bạn sử dụng lệnh yum để cài đặt các gói. Nhưng sau đó bạn bị ngắt, mất kết nối đột ngột, hoặc bạn trực tiếp bấm tổ hợp Ctrl+C trong khi các tiến trình đang làm việc và dẫn đến lỗi. Và lỗi sẽ được thông báo như sau

There are unfinished transactions remaining. You might consider running yum-complete-transaction, or "yum-complete-transaction --cleanup-only" and "yum history redo last", first to finish them. If those don't work you'll have to try removing/installing packages by hand (maybe package-cleanup can help).
The program yum-complete-transaction is found in the yum-utils package.
consider running yum-complete-transaction
Hướng dẫn xử lý lỗi consider running yum-complete-transaction 3

Lỗi này không gây ảnh hưởng đến các dịch vụ đang chạy trên đó. Tuy nhiên để giải quyết lỗi này bạn thực hiện xử lý như sau.

Tại cửa số SSH bạn thực hiện cài đặt yum-utils trước. Sau đó bạn chạy tiếp lệnh thứ 2 để làm sạch các transaction.

yum install yum-utils
yum-complete-transaction --cleanup-only
    

Và bây giờ bạn có thể kiểm tra lại các cài đặt sẽ không còn thông báo consider running yum-complete-transaction xuất hiện nữa.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn trong quá trình sử dụng VPS tại VINASTAR, hãy liên hệ trực tiếp với Phòng kỹ thuật qua các thông tin phía dưới:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *