Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Email qua trang webmail Cpanel/WHM

screenshot 1661332947

Để thay đổi mật khẩu tài khoản email của bạn, sẽ có 2 cách như sau!

Sau khi đăng nhập vào trang webmail bạn sẽ nhìn thấy mục

screenshot 1661332947

Trường hợp bạn đã đăng nhập vào Giao diện Webmail Roundcube để đổi Password thì bạn thao tác theo hình bên dưới

screenshot 1661333175

Sau khi bấm vào Webmail Horme thì sẽ quay lại giao diện có mục Password & Security

screenshot 1661332947

Tiếp theo nhập mật khẩu mới là xong!

screenshot 1661332976

Mời bạn xem VIDEO hướng dẫn

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *