Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi trình soạn thư bằng HTML trên webmail Roundcube

2022 11 22 161235

2022 11 22 161235
Hướng dẫn thay đổi trình soạn thư bằng HTML trên webmail Roundcube 6

Cách 1: Bật HTML khi soạn thư mới

Mặc định khi vào soạn thư mới, giao diện soạn thư sẽ không có các công cụ trình soạn thảo như Word, cụ thể in đâm, in nghiêng, chèn ảnh….vv

Như hình ảnh dưới đây!

2022 11 22 161529
Hướng dẫn thay đổi trình soạn thư bằng HTML trên webmail Roundcube 7

Để hiện thị thanh công cụ, bạn hãy bấm vào icon như ảnh bên dưới!

2022 11 22 161142
Hướng dẫn thay đổi trình soạn thư bằng HTML trên webmail Roundcube 8

Cách 2: Bật trình soạn thảo theo mặc định cho tài khoản email

Thay vì mỗi lần soạn thư chúng ta sẽ phải thực hiện như cách 1 ở trên thì chúng ta hãy thực hiện các bước như ảnh bên dưới để bật mặc định cho tài khoản email của mình!

2022 11 22 161030
Hướng dẫn thay đổi trình soạn thư bằng HTML trên webmail Roundcube 9

Cách 3: Bật giao diện soạn thảo HTML theo mặc định cho toàn bộ hệ thống cPanel.

Với cách 3 này yêu cầu bạn cần có tài khoản ROOT của máy chủ

để thực hiện, hay login SSH vào máy chủ của mình,

Sửa file:

nano /usr/local/cpanel/base/3rdparty/roundcube/config/config.inc.php

Thay đổi mục $config['htmleditor'] = 0 thành $config['htmleditor'] = 1

// compose html formatted messages by default
// 0 - never,
// 1 - always,
// 2 - on reply to HTML message,
// 3 - on forward or reply to HTML message
// 4 - always, except when replying to plain text message
$config['htmleditor'] = 1;

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *