Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng tính năng Forwarders trên dịch vụ Email Pro

tinh nang forwarder email pro v3

Email Forwarders là một tính năng dùng để Forward Email sang một Email khác, dễ hiểu là chuyển hướng mail. Với chức năng Forwarders bạn chỉ cần đăng nhập vào 1 tài khoản email chính và nếu có email gửi đến email phụ , toàn bộ nội dung gửi đến email phụ sẽ được gửi đến email chính. Bạn có thể thực hiện cấu hình Foward theo các bước như sau :

Bước 1 : Ngay Control Panel, bạn vào mục Forwarders – Chuyển tiếp

image 57
Hướng dẫn sử dụng tính năng Forwarders trên dịch vụ Email Pro 5

Bước 2 : Tiếp tục vào mục Add Forwarder – Thêm chuyển tiếp

image 58
Hướng dẫn sử dụng tính năng Forwarders trên dịch vụ Email Pro 6

Bước 3 : Nhập thông tin cần cấu hình, ví dụ như hình sau :

image 59
Hướng dẫn sử dụng tính năng Forwarders trên dịch vụ Email Pro 7
  • Địa Chỉ Chuyển Tiếp: là địa chỉ mail bạn muốn Forward đến một địa chỉ mail khác (Địa chỉ nguồn)
  • Domain: Tùy chọn domain chứa email của bạn
  • Chuyển Tiếp Đến Địa Chỉ Email: là địa chỉ đích mà bạn muốn Forward tới (Địa chỉ đích)

Xin lưu ý : Vinastar khuyến nghị bạn chỉ nên cấu hình Forward tài khoản nội bộ và không Forward đến địa chỉ Email bên ngoài tránh trường hợp ảnh hưởng đến hệ thống mail và tên miền của bạn sẽ tránh khỏi những trường hợp bị đánh giá Blacklist.

Dưới đây là một video hướng dẫn tạo forward đỉa chỉ mail nội bộ như sau:

Như vậy là bạn có thể tạo một Email Forwarders để giám sát quá trình nhận mail của nội bộ. Chúc bạn có thể thao tác thành công.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *