Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định

Screen Shot 2020 07 29 at 1.29.10 AM

1. Tổng quan

Thông thường trong quá trình dùng thử DirectAdmin, các bạn vọc vạch rất nhiều và đôi khi muốn khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định để tiếp tục vọc vạch thì đây chính là bài hướng dẫn dành cho các bạn.

2. Khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định

Để khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định chúng ta thực hiện với X bước sau.

Bước 1: SSH vào hệ thống DirectAdmin của bạn

Để khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định, đầu tiên chúng ta cần SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

Sau khi đã SSH thành công chúng ta tiếp tục với bước 2 để kiểm tra phiên bản CustomBuild đang được cài đặt đã phù hợp chưa.

Bước 2: Kiểm tra phiên bản CustomBuild đang được sử dụng

Để tiếp tục quá trình khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định, chúng ta cần xem phiên bản CustomBuild đang sử dụng có phải là 2.0 hay không. Để kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng mời bạn xem qua bài hướng dẫn ngắn sau:

Trong trường hợp phiên bản CustomBuild của bạn thấp hơn 2.0 thì bạn cần nâng cấp CustomBuild 1.x lên 2.0, bạn có thể xem qua bài hướng dẫn sau:

Dưới đây là phiên bản CustomBuild của mình sau khi cập nhật mới nhất:

Hạn chế quyền truy cập phpMyAdmin DirectAdmin
Phiên bản của mình là ver: 2530 nên hoàn toàn hợp lệ để khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định.

Bước 3: Thực hiện các lệnh khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định

Chúng ta tiếp tục sử dụng các lệnh sau để khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build create_options
./build all d

Giải thích các lệnh trên:

  • Lệnh 1: Di chuyển đến thư mục custombuild.
  • Lệnh 2: Cập nhật lại custombuild script.
  • Lệnh 3: Điều chỉnh tất cả cài đặt trước đây về mặc định ban đầu, khi được hỏi bạn có muốn sao lưu cài đặt cũ không thì nên chọn có.
  • Lệnh 4: Cài lại toàn bộ các dịch vụ theo cấu hình mới. Quá trình này có thể mất khá nhiều thời gian của bạn. Thời gian dài hoặc ngắn sẽ phụ thuộc vào hiệu năng CPU của VPS hoặc Server của bạn.

Dưới đây là các hình ảnh trong quá trình kích hoạt tính năng này của mình:

Di chuyển đến thư mục custombuild và cập nhật lại custombuild script.
Lệnh 1 và 2: Di chuyển đến thư mục custombuild và cập nhật lại custombuild script.
khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định
Lệnh 3: Điều chỉnh tất cả cài đặt trước đây về mặc định ban đầu, khi được hỏi bạn có muốn sao lưu cài đặt cũ không thì nên chọn có. Sau đó các bạn sẽ được lựa chọn webserver sẽ cài đặt, mặc định là apache.

Nếu các bạn muốn mọi thứ đều mặc định như ban đầu thì cứ enter hết.

khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định

Lưu ý: Quá trình này có thể mất khá nhiều thời gian của bạn. Thời gian dài hoặc ngắn sẽ phụ thuộc vào hiệu năng CPU của VPS hoặc Server của bạn.

Nếu bạn gặp lỗi: If you wish to use MySQL/MariaDB, please install MySQL/MariaDB X.X first, and then you’d be able to upgrade to a newer version of it. Please note that MySQL/MariaDB X.X migration to MySQL/MariaDB is considered a downgrade and might not work.

Thì các bạn tham khảo qua bài hướng dẫn sau trước nhé:

Sau đó thì vẫn chạy lại lệnh 4 như bình thường. Dưới đây là hình sau sau khi chạy xong lệnh 4.

khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định
Tất cả đều đã được cài đặt lại mặc định.

3. Tổng kết

Thông qua bài này các bạn đã nắm được cách khôi phục DirectAdmin về cấu hình mặc định. Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *