Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer/Guard vào DirectAdmin

Screen Shot 2020 07 17 at 2.30.32 AM

Zend Optimizer/Guard là gì?

Zend Guard là một chương trình mã hóa PHP, giúp cải thiện tốc độ website và giúp phát sinh ra các bytecode thay thế nội dung thật của file để nâng cao bảo mật dữ liệu.

Zend Optimizer là một ứng dụng cho phép PHP để chạy các scripts được mã hóa bởi Zend Encoder và Zend SafeGuard Suite(Zend Guard).

Bạn có thể hiểu đơn giản là một chương trình dùng để khóa lại và chương trình còn lại dùng để mở khóa.

Cài đặt Zend Optimizer/Guard vào DirectAdmin

Để cài đặt Ioncube vào DirectAdmin chúng ta thực hiện theo 2 bước sau.

Bước 1: SSH vào vào VPS Linux với tài khoản root

Việc đầu tiên bạn cần làm là SSH vào VPS hoặc Server của bạn. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

Sau khi đã SSH vào chúng ta tiếp tục với bước tiếp theo.

Bước 2: Thực hiện các lệnh cài đặt Zend Optimizer/Guard vào DirectAdmin

Quá trình cài đặt Zend Optimizer/Guard vào DirectAdmin cực kì đơn giản, bạn chỉ cần chạy 3 lệnh sau dưới quyền root là Zend Optimizer/Guard sẽ hoạt động.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set zend yes
./build zend

Giải thích các lệnh trên:

  • Lệnh 1: Di chuyển vào thư mục custombuild
  • Lệnh 2: Thay đổi cấu hình Zend sang “yes”
  • Lệnh 3: Bắt đầu quá trình cài đặt Zend

Dưới đây là hình ảnh quá trình cài đặt trên VPS của mình.

Screen Shot 2020 07 17 at 2.30.32 AM

Thay đổi cấu hình Zend từ “no” thành “yes”

Screen Shot 2020 07 17 at 2.30.59 AM

Quá trình cài đặt diễn ra rất nhanh và cực kì đơn giản. Nếu bạn sử dụng nhiều phiên bản PHP5 hơn thì sẽ có nhiều log dạng Zend Guard loader is now installed for PHP 5.X hiện ra hơn. Và Zend hiện chưa hỗ trợ các phiên bản PHP7.x mà chỉ mới hỗ trợ các phiển bản PHP5.x mà thôi. Trên các phiên bản PHP7.x chúng ta có giải pháp thay thế là ionCube.

Sau khi cài đặt hoàn tất chúng ta có thể kiểm tra lại với lệnh bên dưới.

Nếu hiện đầy đủ các thông tin Zend Guard loader và phiên bản như bên dưới vậy là chính xác.

PHP 5.6.40 (cli) (built: Jul 17 2020 02:07:12)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
    with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.4.0, Copyright (c) 2002-2020, by ionCube Ltd.
    with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2014, by Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Thêm hình ảnh cho các bạn dễ hình dung.

cài đặt Zend Optimizer/Guard vào DirectAdmin

Tổng kết

Như vậy là bạn đã nắm được cách cài đặt Zend Optimizer/Guard vào DirectAdmin chỉ với 2 bước đơn giản. Hy vọng các bạn thích bài viết này và chia sẻ rộng rãi.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *