Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt Mail tên miền trên Điện thoại iPhone – bằng POP

Hướng dẫn cài đặt Mail tên miền trên Điện thoại iPhone [Zimbra]

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình Mail tên miền trên hệ điều hình OS, áp dụng trên điện thoại iphone, ipad..vv bằng POP.

Các bạn cần tìm hiểu :  Sự khách nhau giữa POP và IMAP là gì?

Hướng dẫn bằng Video – Có tiếng

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Đầu tiền, các bạn vào mục Cài đặt trên iPhone ===> Mục mật khẩu & tài khoản
Mail iOS 1Chọn Thêm tài khoản mới
Mail iOS 2
Chọn Khác
Mail iOS 3Thêm tài khoản mail
Mail iOS 4 0
Nhập thông tin cơ bản của Tài khoản.
Mail iOS 4 2
Ở bước theo theo này: chon bạn tích chọn vào POP
Và nhập các thông tin cụ thể như bên dưới,
Lưu ý thay đổi tên tài khoản mail. máy chủ mail thành của bạn
Mail iOS 5
ở mục trên, Máy chủ mail, các bạn có thể để là: mail.vinastar.org cũng được nhé.

Như vậy là các bạn đã cấu hình thành công tài khoản của mình trên điện thoại sử dụng HĐH OS Apple

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *