Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn fix lỗi ‘0x800CCC1A’ trong Microsoft Outlook

1 4

Bước 1: Tại giao diện trên máy tính bạn click vào biểu tượng kết nối mạng tại thanh Taskbar rồi chọn Open Network and Sharing Center.

1 4
Hướng dẫn fix lỗi ‘0x800CCC1A’ trong Microsoft Outlook 8

Bước 2: Sau đó hiển thị giao diện Network status tại Windows Settings. Bạn kéo xuống dưới click vào mục Network and Sharing Center.

2 3
Hướng dẫn fix lỗi ‘0x800CCC1A’ trong Microsoft Outlook 9

Bước 3: Sau đó chúng ta được chuyển ngay vào giao diện Network and Sharing Center. Tại đây bạn tiếp tục click đúp vào tên mạng đang kết nối trên máy tính.

3 2
Hướng dẫn fix lỗi ‘0x800CCC1A’ trong Microsoft Outlook 10

Lúc này hiển thị giao diện mới, bạn nhấn tiếp vào mục Properties.

4 2
Hướng dẫn fix lỗi ‘0x800CCC1A’ trong Microsoft Outlook 11

Bước 4: Hiển thị giao diện mới, người dùng nhấn vào Internet protocol Version 4(TCP/IPv4).

5 2
Hướng dẫn fix lỗi ‘0x800CCC1A’ trong Microsoft Outlook 12

Trong giao diện Internet protocol Version 4(TCP/IPv4) Properties, tích chọn vào Use the following DNS server address, rồi điền các thông số tương ứng cho DNS Google theo như hình dưới đây.

6 2
Hướng dẫn fix lỗi ‘0x800CCC1A’ trong Microsoft Outlook 13

Cuối cùng nhấn OK để hoàn thành. Mạng sẽ tự động tải lại theo DNS Google đã nhập.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *