Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Cài đặt chứng chỉ SSL cho website trên AAPanel

fileaaPanel21 1

AAPanel được tích hợp các công cụ cài đặt chứng chỉ SSL giúp bạn có thể cài lên website chỉ với vài thao tác đơn giản. Hiện tại AAPanel hỗ trợ cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí của Let’s Encrypt và chứng chỉ SSL trả phí.

Trong bài viết này, VINASTAR sẽ hướng dẫn bạn thao tác cài đặt chứng chỉ SSL bao gồm trả phí và miễn phí vào website trên AAPanel.

Cài chứng chỉ SSL miễn phí vào AAPanel

Để cài chứng chỉ SSL miễn phí cho một website nào đó trên AAPanel, bạn vào AAPanel => Website => Configuration trên website mà bạn cần cài đặt.

aapanel letsencrypt 1

Sau đó bạn chọn mục SSL.

aapanel letsencrypt 2

Tại đây bạn chọn Let’s Encrypt, và chọn Verification mode (kiểu chứng thực), sau đó chọn tất cả tên miền của website này cần chứng thực.

aapanel letsencrypt 3

Bạn lưu ý phần Verification mode thì nên chọn ở từng trường hợp như sau:

  • File verification: Chứng thực bằng cách tự động tạo tập tin trên máy chủ hiện tại, bạn nên chọn phương thức này nếu website đang trỏ trực tiếp về IP của máy chủ đang dùng AAPanel.
  • DNS verification: Chứng thực bằng cách tạo các bản ghi vào DNS của tên miền, nên chọn nếu tên miền bạn đang trỏ về máy chủ khác nhưng cần cài SSL lên AAPanel.

Sau khi chọn hoàn tất bạn ấn nút Apply, lúc này nó sẽ hiện ra cửa sổ hiển thị quá trình chứng thực và cài đặt SSL vào website.

aapanel letsencrypt 4
Quá trình cài đặt Let’s Encrypt

Sau khi hoàn tất nó sẽ hiển thị thông báo kèm theo thông tin chi tiết về thời hạn của chứng chỉ, cũng như private key và chứng chỉ. Lúc này bạn nên đánh dấu vào Force HTTPS để website tự động chuyển về giao thức HTTPS khi truy cập trên trình duyệt.

aapanel letsencrypt 5
Bật tự động chuyển hướng sang HTTPS

Hoàn tất quá trình cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypt vào AAPanel.

Gia hạn chứng chỉ Let’s Encrypt

AAPanel sẽ có cron chạy kiểm tra trạng thái chứng chỉ mỗi ngày vào lúc 0h10p, và nó sẽ tự động gia hạn các chứng chỉ khi thời hạn chứng chỉ SSL còn lại 1 ngày.

Trường hợp bạn muốn gia hạn chứng chỉ SSL của Let’s Encrypt thủ công, thì bạn chọn mục Certificate holder rồi ấn nút Deploy.

aapanel letsencrypt deploy
Gia hạn chứng chỉ Let’s Encrypt thủ công

Cài chứng chỉ SSL trả phí vào website trên AAPanel

Trường hợp bạn đã có chứng chỉ rồi thì bạn cũng vào mục SSL nhưng sẽ chọn là Other certificate, rồi nhập thông tin chứng chỉ đầy đủ vào là được. Lưu ý ở mục Certificate (CRT/PEM) thì bạn phải nhập cả CA Root của chứng chỉ vào nhé.

aapanel paidssl 1
Cài chứng chỉ SSl trả phi vào AAPanel

Vậy là đã hoàn tất quá trình cài đặt chứng chỉ SSL vào website trên bảng điều khiển AAPanel rồi. Đừng quên xem thêm bài viết tại chuyên mục AAPANEL để xem thêm các hướng dẫn về AAPanel của VINASTAR nhé.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *