Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Tối ưu MySQL trên aaPanel

aapanel mysql optimize

Trong các tính năng của aaPanel thì có một tính năng rất hữu ích để tối ưu VPS, đó là tính năng tự cấu hình MySQL phù hợp với dung lượng RAM của VPS.

Để sử dụng tính năng này, bạn chọn MySQL (hoặc MariaDB) ngoài phần Software trên Dashboard.

aapanel mysql optimize

Sau đó bạn chọn phần Optimization.

aapanel mysql optimize 2@2x

Ở đây, bạn chọn Optimization plan ở cấu hình tương ứng với dung lượng RAM có trên VPS. Ví dụ VPS mình có 4GB RAM thì mình sẽ chọn là 4GB.

aapanel mysql optimization 3@2x

Sau khi chọn xong bạn ấn nút Save và Restart mysqld service.

Vậy là đã hoàn tất việc tối ưu cấu hình MySQL trên aaPanel rồi, và VPS của bạn sẽ tận dụng tối đa sức mạnh trong việc vận hành MySQL giúp website thực hiện truy vấn mượt mà hơn. Chúc bạn thành công.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *