Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kích hoạt LSCache trên DirectAdmin

activate kich hoat lscache tren directadmin

Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ giúp các bạn kích hoạt LSCache trên DirectAdmin nhằm gia tăng hiệu xuất của Litespeed Webserver.

I. LSCache là gì?

LiteSpeed Cache (LSCache) là một tính năng tăng tốc nội dung động hiệu suất cao được tích hợp sẵn trên các sản phẩm máy chủ LiteSpeed.

LSCache tăng tốc nội dung động (không chỉ các trang PHP), với các tính năng tương tự như trong Apache mod_cache, sử dụng triển khai gốc hiệu quả, có thể tùy chỉnh cao trong máy chủ LiteSpeed, giúp giảm đáng kể thời gian tải trang và tải máy chủ.

LSCache loại bỏ các lớp proxy ngược bổ sung được yêu cầu bởi các gói bộ đệm bổ sung (chẳng hạn như Varnish), cung cấp khả năng xử lý nội dung tĩnh nhanh hơn, hiệu quả hơn bên cạnh việc xử lý nội dung động một cách xuất sắc.

Lưu ý: Có rất nhiều bạn hiểu lầm LSCacheLiteSpeed Cache Plugin dành cho WordPress là một. Và trong bài viết này mình chỉ đề cập về LSCache được cấu hình trên máy chủ mà thôi.

II. Kích hoạt LSCache trên DirectAdmin

Việc kích hoạt LSCache trên DirectAdmin tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần thực hiện theo 3 bước sau là có thể thực hiện được.

Bước 1: SSH vào hệ thống DirectAdmin của bạn

Để kích hoạt LSCache trên DirectAdmin, đầu tiên chúng ta cần SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

Sau khi đã SSH thành công chúng ta tiếp tục với bước 2 để đặt khu vực lưu trữ bộ nhớ đệm gốc trên máy chủ.

Bước 2: Đặt khu vực lưu trữ bộ nhớ cache cấp máy chủ

Để thực hiện điều này các bạn cần chỉnh sửa tệp tin /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf với lệnh sau.

vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
  

Sau đó thêm nội dung sau vào tệp tin này.

Mặc định thì thư mục /home/lscache/ sẽ tồn tại sau khi bạn cài đặt Litespeed trên DirectAdmin. Tuy nhiên nếu kiểm tra không có thì bạn có thể tạo thư mục này và gán quyền hợp lệ với các lệnh như sau.

cd /home/
mkdir lscache
chmod 751 lscache
chown apache:apache lscache
  

Trong trường hợp bạn muốn lưu bộ nhớ đệm của LSCache ở thư mục khác thì vẫn có thể thay đổi theo ý của bạn.

Bước 3: Đặt bộ nhớ cache cấp máy chủ cho tất cả các người dùng

Cũng khá tương tự như bước 2, chúng ta cũng cần tạo thư mục và một tệp tin với các lệnh như sau.

cd /usr/local/directadmin/data/templates/
mkdir custom
chown diradmin:diradmin custom
vi /usr/local/directadmin/data/templates/custom/cust_httpd.CUSTOM.2.pre
  

Sau đó thêm nội dung sau vào tệp tin này.

Điều này sẽ thực hiện tạo một thư mục lscache trong thư mục gốc của người dùng (/home/<user>/lscache).

Áp dụng những thay đổi này cho tất cả các người dùng bằng cách chạy lệnh sau: 

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs
  
activate-kich-hoat-lscache-tren-directadmin
Áp dụng cấu hình mới và khởi động lại dịch vụ Litespeed.

Sau đó bạn có thể thấy, trong thư mục gốc của các người dùng đã tồn tại thêm thư mục lscache.

activate-kich-hoat-lscache-tren-directadmin

Sau cùng chúng ta hãy khởi động lại lsws một lần nữa.

activate-kich-hoat-lscache-tren-directadmin
Khởi động lại LiteSpeed Webserver.

Dưới đây là kết quả mình thu được khi chạy với ApacheBench (100 kết nối từ 10 người dùng khác nhau) trước khi kích hoạt LSCache:

[root@sv lscache]# ab -n 100 -c 10 https://lscachebench.domain.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking lscachebench.domain.com (be patient).....done


Server Software:    LiteSpeed
Server Hostname:    lscachebench.domain.com
Server Port:      443
SSL/TLS Protocol:    TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256,384,128
Server Temp Key:    ECDH P-256 256 bits
TLS Server Name:    lscachebench.domain.com

Document Path:     /
Document Length:    150032 bytes

Concurrency Level:   10
Time taken for tests:  30.011 seconds
Complete requests:   100
Failed requests:    0

Total transferred:   15035596 bytes
HTML transferred:    14991496 bytes
Requests per second:  3.33 [#/sec] (mean)
Time per request:    3001.057 [ms] (mean)
Time per request:    300.106 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     489.27 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    5  19 12.5   15   51
Processing: 1459 2825 445.3  2878  3823
Waiting:   888 2138 351.0  2149  2995
Total:    1466 2844 446.0  2895  3858

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  2895
 66%  3079
 75%  3180
 80%  3230
 90%  3377
 95%  3486
 98%  3740
 99%  3858
 100%  3858 (longest request)
  

Dưới đây là kết quả mình thu được khi chạy với ApacheBench (100 kết nối từ 10 người dùng khác nhau) sau khi kích hoạt LSCache:

[root@sv lscache]# ab -n 100 -c 100 https://lscachebench.domain.com/
This is ApacheBench, Version 2.3 
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking lscachebench.domain.com (be patient).....done


Server Software:    LiteSpeed
Server Hostname:    lscachebench.domain.com
Server Port:      443
SSL/TLS Protocol:    TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256,384,128
Server Temp Key:    ECDH P-256 256 bits
TLS Server Name:    lscachebench.domain.com

Document Path:     /
Document Length:    149938 bytes

Concurrency Level:   100
Time taken for tests:  0.569 seconds
Complete requests:   100
Failed requests:    0

Total transferred:   15045200 bytes
HTML transferred:    14993800 bytes
Requests per second:  175.75 [#/sec] (mean)
Time per request:    568.981 [ms] (mean)
Time per request:    5.690 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     25822.62 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    6 237 82.2  292   302
Processing:  192 278 60.7  254   437
Waiting:    1 101 57.9   91   172
Total:    443 515 28.6  523   558

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  523
 66%  541
 75%  545
 80%  546
 90%  549
 95%  549
 98%  550
 99%  558
 100%  558 (longest request)
  

Ở hai kết quả trên mình đã thay đổi tên miền của mình thành domain.com. Và mình cũng có cài đặt một website WordPress bán hàng hoàn chỉnh cũng như đã cấu hình SSL đầy đủ.

image 64

Qua hai kết quả trên bạn có thể thấy sau khi có LSCache thì khả năng xử lý số lượng yêu cầu gần như tăng lên gấp 51 lần. Ở đây mình chỉ sử dụng 1 VPS chỉ có 1 Core 2GB RAM nên kết quả mới thấp như vậy. Nếu bạn sử dụng VPS hoặc máy chủ có tài nguyên lớn hơn nhiều thì kết quả có thể sẽ khác biệt hơn rất nhiều.

Bạn có thể kiểm tra xem LSCache đã hoạt động chưa bằng cách xem phần Header phải là server LiteSpeed và X-LiteSpeed-Cache phải là hit.

activate-kich-hoat-lscache-tren-directadmin

III. Tổng kết

Hy vọng qua bài viết kích hoạt LSCache trên DirectAdmin này các bạn sẽ mở rộng thêm sức mạnh cho LiteSpeed Webserver của mình.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công.

Tài liệu tham khảo: https://docs.litespeedtech.com/cp/directadmin/

Xem thêm các bài viết hữu ích về DirectAdmin tại đường dẫn sau:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *