Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn làm rỗng table database phpMyAdmin

chrome kokO6ANfQD

Một số trường hợp website bạn bị spam comment quá nhiều dẫn đến table comment trong database quá nhiều làm phình database, hay là một lý do nào đó bạn cần làm rỗng một table database thì bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện.

Chú ý:

Thao tác này rất nhạy cảm, bạn cần chắc chắn thao tác đúng bảng dữ liệu và hiểu rõ việc sau khi làm rỗng, toàn bộ dữ liệu của bảng đó sẽ mất hết.

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin

Hướng dẫn làm rỗng table database phpMyAdmin
Hướng dẫn làm rỗng table database phpMyAdmin 5

Bước 2: Tìm đến database và chọn table cần làm rỗng.

Sau khi click chọn database, sẽ show ra các table của database đó bạn chỉ cần click chọn table cần làm rỗng và chọn Rỗng (empty).

Hướng dẫn làm rỗng table database phpMyAdmin
Hướng dẫn làm rỗng table database phpMyAdmin 6

Sau đó hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc chắn muốn làm rỗng không, bạn chọn ““, như vậy là đã hoàn tất rồi nhé.

Hướng dẫn làm rỗng table database phpMyAdmin
Hướng dẫn làm rỗng table database phpMyAdmin

Chúc các bạn thành công.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *