Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xóa địa chỉ mail trên ứng dụng Outlook Iphone/Ipad và Android

Bạn có thể gỡ bỏ địa chỉ mail trên ứng dụng Outlook của Iphone/Ipad hoặc điện thoại Android như sau:

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Outlook và chọn biểu tượng như hình bên dưới

Bước 2: Chọn vào biểu tượng bánh răng

Bước 3: Bạn chọn vào địa chỉ mail của bạn

Bước 4: Bạn chọn xóa tài khoản

Sau khi hoàn tất các bước chưa thành công Quý Khách có thể tham khảo video sau.

Chúc bạn thao tác thành công

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.