Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xóa địa chỉ mail trên ứng dụng Outlook Iphone/Ipad và Android

xoa1 1

Bạn có thể gỡ bỏ địa chỉ mail trên ứng dụng Outlook của Iphone/Ipad hoặc điện thoại Android như sau:

Bước 1: Bạn vào ứng dụng Outlook và chọn biểu tượng như hình bên dưới

xoa1 1
Hướng dẫn xóa địa chỉ mail trên ứng dụng Outlook Iphone/Ipad và Android 6

Bước 2: Chọn vào biểu tượng bánh răng

xoa2
Hướng dẫn xóa địa chỉ mail trên ứng dụng Outlook Iphone/Ipad và Android 7

Bước 3: Bạn chọn vào địa chỉ mail của bạn

xoa3
Hướng dẫn xóa địa chỉ mail trên ứng dụng Outlook Iphone/Ipad và Android 8

Bước 4: Bạn chọn xóa tài khoản

xoa4
Hướng dẫn xóa địa chỉ mail trên ứng dụng Outlook Iphone/Ipad và Android 9

Sau khi hoàn tất các bước chưa thành công Quý Khách có thể tham khảo video sau.

Chúc bạn thao tác thành công

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *