Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt mail vào APP Gmail trên điện thoại – Email cPanel

ae47fa9a8fd263aa364018517020552d

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email Pro v3 vào ứng dụng Gmail trên thiết bị điện thoại để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn mở ứng dụng APP Gmail của điện thoại lên

z3494432338973 12d9630a52e88cc60c8d19b73fbae006

Bước 2: Tại đây bạn chọn Thêm địa chỉ mail khác

z3494432350771 272ed1cfd2af62a8c1334e640007a788
Hướng dẫn cài đặt mail vào APP Gmail trên điện thoại - Email cPanel 9

Bước 3: Bạn chọn vào khác (IMAP)

z3494432359843 8cb6eb5f9c14012cfbf04878afc0f197

Tiếp theo bạn gõ Địa chỉ email của bạn!

z3494432358309 61e08278dce25fcbaaa4a0907e7e7c19

Hướng dẫn cài đặt mail vào APP Gmail trên điện thoại - Email cPanel 10

Bước 4: Tại Mục Máy chủ gửi ĐẾN – Nhập Mật khẩu, Máy chỉ iMAP

Máy chủ imap: sẽ có dạng mail. tên miền của bạn – Ví dụ: mail.vinastar.top

z3494432369402 d7fb098504eb8e4bfdbad0937cf358ef
Hướng dẫn cài đặt mail vào APP Gmail trên điện thoại - Email cPanel 11

Bước 5: Tại mục Máy chủ gửi đi, các bạn nhập như ảnh bên dưới

z3494432371324 7c80daa3720fb987017c39a30763645b

Lưu ý: đổi chỗ máy chủ SMTP thành mail.tên miền của bạn – ví dụ: mail.vinastar.top

Bước 6: Bạn điền Tên Hiển thị là đc

z3494432377861 09016c25a66e65776dcd6ba67eb8ee10Bạn cũng có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt theo video bên dưới

(Đây là ví dụ cài đặt địa chỉ mail kien@vinastar.top đã đăng ký gói Email Pro v3 và có máy chủ là mail110.vinastar.net)
Hướng dẫn cài đặt mail vào APP Gmail trên điện thoại - Email cPanel 12

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Vinastar.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *