Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi Máy chủ Mail trên điện thoại iPhone

Nếu trường hợp bạn muốn thay đổi máy chủ mail đến và mail đi trên iOS, các bạn thực hiện như sau!

Thay đổi máy chủ nhận thư và gửi thư

Vào mục Cài Đặt ==> Mail ==> Tài khoản

Chọn SMTP

Ở ảnh trên,

  • Thay đổi cổng máy chủ thành 465
  • Sử dụng SSL: Bật lên

sau đó nhấn Xong.

Thay đổi mật khẩu mail

Để thay đổi mật khẩu mail: bạn cần thay đổi 2 vị trí, như hình ảnh bên dưới.

Mật khẩu ngay phía ngoài

Và cần đổi cả mật khẩu ở máy chủ gửi đi:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.