Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi Máy chủ Mail trên điện thoại iPhone

Nếu trường hợp bạn muốn thay đổi máy chủ mail đến và mail đi trên iOS, các bạn thực hiện như sau!
Vào mục Cài Đặt ==> Mail ==> Tài khoản


Tại bước này; các bạn chọn Mail cần thay đổi
Bấm vào TK mail của bạn
Tại đây các bạn thay đổi lại tên máy chủ theo mong muốn của mình:


Tiếp theo, bạn cần bấm vào NÂNG CAO

Máy chủ Thư đi: Thay đổi lại thành máy chủ của bạn
Xác thực SSL: Có
Cổng (Port): 578


Như vậy VInastar đã hướng dẫn ban thay đổi lại tên máy chủ mail trên điện thoai sử dụng iOS

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *