Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi Máy chủ Mail trên điện thoại iPhone

IMG 9139

Nếu trường hợp bạn muốn thay đổi máy chủ mail đến và mail đi trên iOS, các bạn thực hiện như sau!

Thay đổi máy chủ nhận thư và gửi thư

Vào mục Cài Đặt ==> Mail ==> Tài khoản

z2935683002527 d6e44637cd38db68d3bd74fb99415eac
z2935642681881 e94cc58109afc5c73bbe1df7bd8b41bb

Chọn SMTP

z2935642676577 90dcf88b36fcaf23ba7d6c6ed6d692db

z2935642674645 287380296145422fb79846c974a74781

z2935642668787 a3acb5cb4a18cc2394978c92136227ba

Ở ảnh trên,

  • Thay đổi cổng máy chủ thành 465
  • Sử dụng SSL: Bật lên

sau đó nhấn Xong.

Thay đổi mật khẩu mail

Để thay đổi mật khẩu mail: bạn cần thay đổi 2 vị trí, như hình ảnh bên dưới.

Mật khẩu ngay phía ngoài

z2935705700438 6730d1382dffe4ceccd696c320311b1b

Và cần đổi cả mật khẩu ở máy chủ gửi đi:

z2935642676577 90dcf88b36fcaf23ba7d6c6ed6d692db
z2935705398205 cfafa5782d057569af804f32158c4cb2

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *