Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone – bằng iMAP

Hướng dẫn cài đặt Mail tên miền trên Điện thoại iPhone [Zimbra]

Hướng dẫn cấu hình Mail Doanh nghiệp trên điện thoại iPhone, sử dụng iOS 12 trở lên.

Hướng dẫn bằng Video

(Vui lòng mở Loa để nghe)

Hướng dẫn thực hiện cài đặt bằng hình ảnh

Bước 1:

Vào phần Cài đặt ===> Mail ===> Tài khoản mặc định của điện thoại iPhone lên.

z3053130956539 aa494bbe77a6fbfd02eb8c4fbd7ade0f

Chọn “tài khoản”

z3053130953460 fabbfa78cb17588c2e6cb4c08cfe6050

Thêm tài khoản mới

z3053130951138 2ddee6e62fd004c4f05fb8933d1beb31
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 14

Chọn KHÁC

z3053130945827 91aee95e6b770df1214494f6612582b9
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 15

Chọn Thêm tài khoản Mail

z3053130941285 da86c1f9e395e0267bd79b7d0a461eff
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 16

Nhập các thông tin Mail của Quý khách

Bên dưới là 1 ví dụ! bạn cần thay đổi thành thông tin mail của Quý khách

z3053130933429 fbd46f3dc8f5a7f433c266ddd823f340
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 17

Như ảnh bên dưới, Quý khách cần thay đổi thành thông tin email , và máy chủ của Quý khách.

Mục tên máy chủ đi và đến cần đổi lại thành tên miền của cty quý khách

z3053130909183 b319a0ae09c7e71236600f08095df629
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 18

Bước 2:

Thay đổi các thông tin Máy chủ gửi và nhận thư

z3053434965728 0fa26bc1c4b399bc710627039a5149de
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 19
z3053436205603 9b2c453ca6dce4c3836fd3d35d674943
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 20

z3053130920584 5064e1638520d54967f846acd5e27597
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 21
  • Bận Sử dụng SSL
  • Cổng máy chru gửi đi: đổi lại là 25

Tiếp theo, Chọn Mục NÂNG CAO

z3053130908270 602b44307bbb44597db3acab3fc0caaa
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 22

Thay đổi lại như bên dưới!

z3053444344661 23a40079dc0a48727411872d6eb695fe
Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone - bằng iMAP 23

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *