Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi Logo trên webmail Zimbra

Phiên bản email server zimbra Network Edition hỗ trợ việc thay đổi logo trực tiếp trên giao diện web admin một các dễ dàng, còn ở phiên bản email server zimbra Open Source có thể thiết lập thay đổi logo theo ý muốn thông qua một số thao tác.

– Logo mặc định

+Logo trước khi đăng nhập (440×60 px)

zimbra1
Giao diện mặc định webmail Zimbra

Bước 1: Chuẩn bị ảnh

Bạn hãy chuẩn bị 2 file ảnh với kích thước và định dạng như sau

  • Login Banner: 400 x 60 pixel (File Format PNG)
  • Application Banner: 170 x 30 Pixel (File Format PNG)

Bước 2: Tạo thư mục và tải ảnh lên

Sau khi đã chuẩn bị xong 2 ảnh trên. Bạn hãy tạo thư mục và upload lên. Để upload thì bạn có thể sử dụng SFTP với FileZilla, WinSCP để sử dụng. Còn riêng mình mình sẽ sử dụng rsync lên.

Tạo thư mục và upload Logo lên máy chủ

su zimbra
mkdir /opt/zimbra/jetty/webapps/zimbra/logos/

Khi đã upload xong thì các file này sẽ có owner là root:root vì vậy cần thay đổi lại. Bạn hãy nhập lệnh sau để thay đổi chúng.

chown zimbra:zimbra /opt/zimbra/jetty/webapps/zimbra/logos/*

Bước 3: Thay đổi Logo

Ở bước này là bước thay đổi Logo. Bạn hãy sử dụng các lệnh bên dưới để bắt đầu và thay cho mình các dòng sau bằng chính thông tin của bạn.

  • example.com: Bạn thay bằng tên miền của bạn
  • https://mail.example.com: Thay bằng https://mail.my-domain
$ zmprov md example.com zimbraSkinLogoURL https://mail.example.com
$ zmprov md example.com zimbraSkinLogoLoginBanner /logos/loginanner.png
$ zmprov md example.com zimbraSkinLogoAppBanner /logos/myappbanner.png
$ zmcontrol restart
screenshot 1646412182
Hướng dẫn thay đổi Logo trên webmail Zimbra 4

Và bên dưới là kết quả sau khi thay đổi của mình 😀

screenshot 1646412219
Hướng dẫn thay đổi Logo trên webmail Zimbra 5

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *