Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cấu hình DKIM trên DirectAdmin

Dkim

Hướng dẫn cấu hình DKIM trên DirectAdmin đơn giản cùng VINASTAR.

I. Tổng quan

Mặc định khi cài đặt, DirectAdmin không hỗ trợ sẵn việc khởi tạo DKIM cho Email. DKIM sẽ tạo chữ ký trong email gửi đi, và máy chủ nhận mail sẽ kiểm tra chữ ký đó với các bản ghi DKIM DNS của domain để xác minh chữ ký và giảm điểm số spam nếu việc xác minh là chính xác.

Ở bài viết này, VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cách bật DKIM trên DirectAdmin, và kích hoạt bản ghi DKIM cho các domain giúp tăng độ tin cậy khi gửi/nhận mail. Cụ thể các bước thực hiện mời bạn xem tiếp phần II nhé.

II. Hướng dẫn thực hiện

Để cấu hình DKIM trên DirectAdmin các bạn có thể thực hiện với các bước sau.

Bước 1: Kiểm tra Exim có hỗ trợ DKIM hay không

 • Để kiểm tra Exim trên máy chủ của bạn có hỗ trợ DKIM hay không, bạn check nhanh bằng lệnh
/usr/sbin/exim -bV | grep 'Support for'
  

Nếu kết quả trả về tương tự như bên dưới là Exim có hỗ trợ DKIM.

[root@serverlab3 /]# /usr/sbin/exim -bV | grep 'Support for'
2021-01-26 02:54:42 cwd=/ 2 args: /usr/sbin/exim -bV
Support for: crypteq IPv6 Perl OpenSSL move_frozen_messages Content_Scanning DKIM DNSSEC Event OCSP PIPE_CONNECT PRDR TCP_Fast_Open Experimental_SRS

Ngược lại, nếu không hiển thị kết quả trên, thì bạn cần phải biên dịch lại Exim theo Bước 2.

Bước 2: Thêm DKIM vào Exim

 • Tải file cấu hình DKIM cho exim về:
cd /etc && wget -O exim.dkim.conf http://files.directadmin.com/services/exim.dkim.conf
  
 • Sửa File cấu hình Exim

Tìm đến phần

remote_smtp:
driver = smtp

Rồi điền nội dung bên dưới vào

.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf
Hướng dẫn cấu hình DKIM trên DirectAdmin
 • Khởi động lại dịch vụ Exim

Bước 3: Bật DKIM trên DirectAdmin

Đầu tiên, chúng ta nên backup lại file cấu hình DA, sau đó thêm tham số “dkim=1” vào file cấu hình này:

cd /usr/local/directadmin                 (Di chuyển đến thư mục directadmin)
cp -f conf/directadmin.conf conf/directadmin.conf.backup  (Backup file directadmin.conf)
echo 'dkim=1' >> conf/directadmin.conf           (Thêm tham số dkim=1' vào file directadmin.conf)
  
 • Khởi động lại dịch vụ DirectAdmin
systemctl restart directadmin
  

Bước 4: Kích hoạt bản ghi DKIM cho domain

 • Để tạo bản ghi DKIM cho một domain nhất định. bạn sử dụng lệnh sau.
cd /usr/local/directadmin/scripts
./dkim_create.sh vinastar.cf     (Thay azidig.cf bằng tên miền của bạn)
  
Hướng dẫn cấu hình DKIM trên DirectAdmin
 • Nếu muốn bật DKIM cho toàn bộ tên miền đang có trên hệ thống thì chạy lệnh sau:
echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
  

Như vậy là bạn đã cấu hình DKIM cho domain hoàn tất, các bạn có thể vào DirectAdmin => Domain => DNS Management để xem bản ghi DKIM đã được tạo ra hay chưa nhé. Như hình bên dưới là bản ghi DKIM đã được tạo.

Dkim2

Nếu các bạn không sử dụng DNS trực tiếp của DirectAdmin trên máy chủ, thì các bạn cần cập nhật bản ghi DKIM trên ở phía DNS tên miền của mình.

Lưu ý: Khi cập nhật , ngoài cập nhật bản ghi DKIM, bạn nhớ cập nhật thêm bản ghi SPF nữa nhé.

    Name         Type        Value
   vinastar.cf        TXT     "v=spf1 a mx ip4: ~all"
 x._domainkey        TXT     "v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA2DKHBL7vc6xyIjysjyhX51Z1NMT3wm/yOFDr101B9DOJw9lfZf+prb3gF+XhwRXBWeWSN1yOt1bBeDJesvsdQgTEXp7uXBYc+2NooV7+dGBBtJaXVJlhC8ZR0eyRRaqmIYvJhlKViYdFfPIIVh0Gd/GfQg1riiedu2CTjtKYZz1LmXt8VQXl2AhVwugwjoFxc2plL4TcnXJjrhbBAEWGRHDiEj+96FZ1A78dOdzkbbuduu3+eo4gHwROQwvPpdKzAIrHDMuFS1HkDa14cEIXrkm+lUUxRjE+SyTmaDNQufcZX9oQr0ryvCXEjkb/ldgRbTFaen/sHJiFsOEq3w4sDQIDAQAB"

III. Tổng kết

Như vậy, ở bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn bạn cách bật DKIM trên DirectAdmin, cũng như tạo bản ghi DKIM cho domain để xác thực và có độ tin cậy cao hơn trong việc sử dụng mail domain. Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên chia sẻ đến mọi người nhé.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn có thể thực hiện thành công. 

Xem thêm các bài viết hữu ích về DirectAdmin tại đường dẫn sau:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *