Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3

image 69

Giới thiệu

Autoresponder là tính năng trả lời tự động khi có địa chỉ mail từ bên ngoài gửi mail cho bạn.

Bạn có thể thêm hoặc sửa đổi Autoresponders cho tài khoản email của mình thông qua giao diện cPanel. Bạn có thể định cấu hình email để gửi trả lời tự động cho tất cả các email bạn nhận được vào tài khoản email của mình. Bạn có thể thực hiện trả lời tự động để nói rằng bạn đã nhận được email và bạn sẽ trả lời sớm.

Nếu bạn đang trong kỳ nghỉ, bạn có thể định cấu hình Trả lời tự động để trả lời rằng bạn không có sẵn tại thời điểm này, v.v. bạn cũng có thể đặt khoảng thời gian cụ thể trong đó trả lời tự động sẽ được gửi.

Hướng dẫn sử dụng

Để thêm trả lời tự động, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở Autoresponders bằng cách nhấp vào liên kết Autoresponder được tìm thấy trong phần Email của cPanel Home.

image 69
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 13

Bước 2: Nhấp “Add Autoresponders”. cPanel sẽ đưa bạn đến Sửa đổi / Thêm Autoresponders.

image 70
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 14

Bước 3: Chọn “Character Set:” (bộ ký tự), khuyến nghị là bạn để nguyên như vậy, đó là utf 8.

image 71
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 15

Bước 4: Nhập số giờ chờ giữa các phản hồi cho cùng một địa chỉ email, điều này giúp ngăn chặn việc gửi cùng một email đến cùng một người dùng nhiều lần.

image 19
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 16

Bước 5: Nhập Email và chọn Miền mà bạn muốn thêm trả lời tự động.

image 20
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 17

Bước 6: Nhập email gửi đi tên người gửi, đó có thể là tên của bạn hoặc công ty của bạn.

image 21
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 18

Bước 7: Nhập Chủ đề của Email gửi đi của bạn.

image 22
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 19

Bước 8: Nhập nội dung email của bạn.

image 23
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 20

Bước 9: Chọn Thông báo này chứa hộp kiểm HTML, nếu có HTML trong nội dung email của bạn.

image 24
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 21

Bước 10: Lên lịch bắt đầu, ngày kết thúc và thời gian cho email trả lời tự động của bạn. Bạn có thể chọn bắt đầu ngay lập tức hoặc vào một ngày cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Bạn có thể chọn trả lời tự động này để dừng gửi email vào một ngày cụ thể hoặc bạn có thể chọn không bao giờ dừng trả lời tự động. Bạn có thể thay đổi cấu hình này bất cứ lúc nào.

image 25
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 22

Bước 11: Nhấn nút Tạo / Sửa đổi để tạo trả lời tự động.

Xóa hoặc chỉnh sửa cấu hình Autoresponder.

Để chỉnh sửa hoặc xóa trả lời tự động, hãy tìm Trả lời tự động hiện tại bằng cách cuộn xuống trong phần Trả lời tự động.

image 26
Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động AutoResponders – Email Pro v3 23

Sau đây là video hướng dẫn cấu hình chức năng Autoresponder:

Như vậy bạn đã cấu hình xong chức năng Autoresponder rồi, Chúc bạn cấu hình thành công.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *