Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Cài đặt và sử dụng Docker Compose Ubuntu 22.04

Docker Compose

Cài đặt và sử dụng Docker Compose Ubuntu 22.04 2 bước vô cùng đơn giản..

Giới thiệu

Docker compose là công cụ dùng để định nghĩa và run multi-container cho Docker application. Với compose bạn sử dụng file YAML để config các services cho application của bạn. Sau đó dùng command để tạo và chạy từ những config đó. Sử dụng cũng khá đơn giản theo các bước:

 • Khai báo app’s environment trong Dockerfile.
 • Khai báo các services cần thiết để chạy application trong file docker-compose.yml.
 • Run docker-compose up để start và run app.

Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker compose và tạo một ứng dụng mới bằng Docker compose trên Ubuntu 22.04.

Điều kiện cần trước khi cài đặt Docker compose

 1. Bạn phải có quyền truy cập SSH
 2. Máy chủ phải được cài đặt sẵn Docker.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cài đặt Docker Compose

sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.5.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
  
 • Phần quyền cho file vừa tái xuống
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  
 • Kiểm tra sau khi cài đặt
CleanShot 2022 05 14 at 16.37.37

Như vậy Docker Compose đã được cài đặt thành công và bạn có thể bắt đầu chạy các containers rồi nhé.

Bước 2: Sử dụng Docker Compose

Docker Compose cho phép bạn sử dụng file YAML để xác định nhiều ứng dụng container. Với file YAML, bạn có thể chạy, xây dựng và cấu hình tất cả các container.

 • Tạo một thư mục dự án và di chuyển vào thư mục dự án đó, ví dụ:
mkdir docker-project 
cd docker-project 
  
 • Tạo file YAML,   ví dụ cơ bản mình sẽ tạo file yaml cho hello world.
sudo nano docker-compose.yml
  

Thêm nội dung bên dưới vào file đã tạo

version: '3.9'
services:
  hello-world:
   image:
     hello-world:latest

Bây giờ bạn có thể thực hiện lệnh sau để kéo image hello word từ Docker Hub.

Và dưới đây là kết quả sau khi chạy

CleanShot 2022 05 14 at 17.16.47

Và như vậy image hello-world được lấy từ Docker Hub và docker-compose tạo một container, đính kèm và chạy chương trình.

 • Để xem tất cả containers đang có , bạn sử dụng lệnh:
CleanShot 2022 05 14 at 17.19.42

Như vậy, ở bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Docker compose trên Ubuntu 22.04 vô cùng đơn giản. Hy vọng bài viết này hữu ích với các bạn, và chúc các bạn thực hiện thành công.

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới:

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *