Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Reset Password Admin WordPress bằng phpMyAdmin

chrome iTuKN0C9oM

Một số trường hợp bạn vô tình quên mật khẩu đăng nhập vào admin website WordPress do nguyên nhân nào đó, và có rất nhiều cách để bạn lấy lại mật khẩu này như bằng email, file functions…

Và bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện Reset Password admin WordPress từ phpMyAdmin.

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin bằng thông tin user/pass database đã tạo trước đó

Nếu bạn quên mật khẩu database bạn có thể vào trực tiếp file wp-config.php để xem và file sẽ có định dạng như sau

define( 'DB_NAME', 'vinastar_dotrungquan' );
define( 'DB_USER', 'vinastar_dotrungquan' );
define( 'DB_PASSWORD', 'S-85768_)(B8vp(6Q' );
chrome iTuKN0C9oM
Reset Password Admin WordPress bằng phpMyAdmin 5

Bước 2: Chọn user cần Reset Password

Sau khi truy cập vào được phpMyAdmin bạn sẽ thấy giao diện như bên dưới, bạn chọn database tương ứng với website và chọn table wp_user và chọn user cần sửa nhé. Mình có đánh số theo thứ tự 1 – 2 – 3 để bạn thực hiện theo các bước.

chrome XCtTmSiGW9
Tại đây sẽ hiện tất cả các user đang tồn tại trên website của bạn, bạn chọn 1 user cần đổi password hoặc email hoặc đổi user chọn Sửa .
chrome PTpxGdl4Am
Reset Password Admin WordPress bằng phpMyAdmin 6

Giao diện chỉnh sửa thông tin user mình có đánh số thứ tự bạn thực hiện theo nhé, mình sẽ chú thích bên dưới.

  • Số 1: Tên user của bạn
  • Số 2: Chọn kiểu mã hóa MD5 (đổi passwd bắt buộc phải chọn MD5)
  • Số 3: Bạn nhập passwd cần thay đổi
  • Số 4: Email quản trị của user đó (bạn có thể thay đổi thông tin này)
  • Số 5: Sau khi bạn đã thay đổi hoàn tất bạn nhấn Thực hiện để lưu lại

Chỉ với các thao trác trên là bạn đã có thể thay đổi thông tin của user đó rồi nhé!

  • Hotline 247: 024 6674 3456 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: kythuat@vinastar.net

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *