Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng SSH Key trên User DirectAdmin

1633430799 image

VINASTAR hướng dẫn sử dụng SSH Key trên User DirectAdmin

Bước 1: Chuẩn bị SSH KEY

Đầu tiên bạn cần phải có SSH KEY trước. Nếu bạn chưa có hãy xem bài viết sau để thực hiện.

Bước 2: Import SSH Key

Sau khi đã có SSH Key bạn truy cập vào DirectAdmin => Advanced Features => SSH Keys

image

Tại đây có 2 phần để bạn lựa chọn như sau

  1. CREATE KEY: Bạn có thể tạo trực tiếp SSH KEY ở đây
  2. PASTE KEY: Nếu bạn đã có sẵn SSH KEY rồi. Bạn hãy chọn dòng này nhé

Sau đó bạn hãy copy Public Key và dán vào khung này => Create như ảnh.

image 1
Screenshot 2021 06 03 at 11.18.56

Di chuyển sang Tab Authorized Keys để kiểm tra Public Key đã import.

Screenshot 2021 06 03 at 11.19.44

Bước 3: Sử dụng SSH KEY

Để sử dụng SSH Key với Windows và Linux hoàn toàn khác nhau, và bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau.

Sử dụng SSH Key với PuTTY

Bạn mở PuTTY lên sau đó click vào SSH => Auth. Tiếp đến bạn clck vào Browse để tìm đến file Private key đã tạo và lưu ở bước hướng dẫn trên. Khi đã trỏ được đến file Private và bạn thực hiện SSH thì bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập vào Passphrase, bạn hãy nhập Passphrase để hoàn tất bước SSH nhé.

Hướng dẫn tạo và sử dụng SSH Key

Sử dụng SSH Key với Linux/MacOS

Với Linux/MacOS để sử dụng SSH key bạn mở Terminal lên và sử dụng lệnh sau để SSH. Với cú pháp như sau.

ssh -i đường-dẫn-private-key-của-bạn ten-user@sh1.vinastar.net -p 2210
    

VD thực tế: ssh -i /Users/quan/.ssh/quan dotrunga@sh1.vinastar.net -p 2210

  • ssh -i cú pháp sử dụng key
  • /Users/quan/.ssh/quan: Đường dẫn đến file Key ở máy tính (thay bằng đường dẫn của bạn)
  • dotrunga: User DirectAdmin (thay bằng user của bạn)
  • sh1.vinastar.net: Thay bằng hostname hoặc IP máy chủ
  • -p 2210: Port SSH máy chủ (thay bằng Port SSH máy chủ của bạn, nếu port mặc định 22 thì bỏ qua option này)

Kết quả thực hiện

Screenshot 2021 06 03 at 11.27.53

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *