Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn Disable open_basedir restriction trên DirectAdmin

file 1594802672900 image

Open_basedir là gì?

Open_basedir là một hàm PHP giới hạn vị trí hay đường dẫn cho các hàm truy cập, chỉnh sửa tập tin như fopen() hay gzopen().  Điều này có nghĩa là nếu có một tập tin ngoài đường dẫn thư mục cho phép, bạn sẽ không thể sử dụng PHP để truy cập vào tập tin đó.

Đây là một tính năng bảo mật website của PHP, nếu một website bị nhiễm mã độc thì mã độc đó không thể lây lan sang website khác cùng trên máy chủ.

Mặc đinh khi sử dụng hosting hay các panel khác, Open_basedir thường sẽ được tự động kích hoạt thậm chí không thể tắt đi.

Khi Open_basedir được bật có thể gây lỗi cho website yêu cầu Open_basedir phải tắt. Ví dụ như khi khôi phục website wordpress dùng plugin Duplicator, plugin này yêu cầu Open_basedir off.

Hướng dẫn Disable open_basedir restriction trên DirectAdmin

Bước 1: Đăng nhập DirectAdmin với tài khoản admin theo đường dẫn

Địa chỉ IP:2222

Bước 2: Tại giao diện Admin Level chọn PHP Configuration

file 1594802630233 image
Disable open_basedir restriction

Bước 4: Tắt tính năng open_basedir restrictions cho tất cả Domain được tạo ra.

file 1594802672900 image
Disable open_basedir restriction

Chúc các bạn thành công.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *