Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Điều chỉnh thời gian cập nhật gửi nhận Email mới trên Outlook

OUTLOOK 6esBlGpslK

Lợi ích của cài đặt thời gian gửi nhận tự động trong Outlook.

– Tính năng cài đặt thời gian nhận mail trong Outlook sẽ giúp ứng dụng tự động nhận và thông báo cho bạn khi có email mail mới.
– Việc thiết lập lại thời gian nhận và gửi thư sẽ giúp bạn gửi và nhận thư được nhanh chóng hơn.

Các bước điều chỉnh thời gian tự động gửi nhận trên ứng dụng Outlook như sau :

Bước 1 : Vào File

OUTLOOK 6esBlGpslK

Bước 2 : Chọn vào Menu Options

OUTLOOK yLapnkhUnC

Bước 3 : Tìm đến tab Advanced > Send And Receive

OUTLOOK oL0mmOZbzX

Bước 4 : Điều chỉnh thời gian gửi nhận xuống 1 phút sẽ cập nhật 1 lần

Sau khi điều chỉnh thành công bấm OK để hoàn tất tiến trình cài đặt

Chúc các bạn thao tác thành công !

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *