Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook

pop1

Qua quá trình sử dụng Email đăc biệt là các địa chỉ mail sử dụng loại POP3 trên Outlook thì dung lượng của tệp lưu trữ dữ liệu Email( Outlook datafile ) sẽ tăng lên dẫn đến bị đầy.

Bạn có thể tham khảo bài viết này để thực hiện thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook nhằm khắc phục tình trạng trên hoặc nhằm mục đích thay đổi tệp dữ liệu theo nhu cầu sử dụng.

Bước 1: Chọn vào File

pop1
Hướng dẫn thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook 9

Bước 2: Chọn vào Account Settings

pop2
Hướng dẫn thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook 10

Bước 3: Chọn vào địa chỉ mail của bạn và chọn Change Folder. Xem thêm vài mẹo hay về Outlook.

pop3
Hướng dẫn thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook 11

Bước 4: Chọn New Outlook Datafile

pop4
Hướng dẫn thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook 12

Bước 5: Nhập tên file dữ liệu và chọn vị trí lưu file dữ liệu

pop5
Hướng dẫn thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook 13

Bước 6: Kiểm tra file dữ liệu và chọn OK

pop6
Hướng dẫn thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook 14

Sau khi hoàn tất thì tệp dữ liệu và nơi lưu dữ liệu sẽ được cập nhật lại như hình:

pop7
Hướng dẫn thay đổi tệp lưu trữ dữ liệu Email trên Outlook 15

Bạn có thể xem Video hướng dẫn chi tiết:

Chúc bạn thao tác thành công

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *