Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tạo chức năng chuyển tiếp mail trên Axigen Email ( Cho tài khoản Admin)

Axigen Email1

Công ty Vinastar xin hướng dẫn bạn cách tạo chức năng chuyển tiếp nội dung mail đến 1 tài khoản mail mới.

Ví dụ, sếp yêu cầu bạn như sau: Chuyển tiếp nội dung tất cả thư của nhân viên đến mail của trưởng phòng. nắm và quản lý.

Bước 1: Đăng nhập vào trang admin quản lý của Axigen Email

Axigen Email

  • (1) Manager Account
  • (2) Chọn domain cần tạo ruler
  • (3) Chọn nút EDIT user bạn cần phải chuyển tiếp đi!

Bước 2: Chọn Message Filters ==> User Filters ==> Add Message Filters

 

Bước 3: làm theo hướng dẫn trên hình

Kết luận: với trường hợp tạo Ruler như trên, tất cả các mail gửi đến kiendv@vienchienluoc.vn sẽ được chuyển tiếp đến mail lamdv@vienvienluoc.vn và mail vẫn được lưu trữ trên cả

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *