Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tạo chữ ký email trên eMail Pro V3

2022 06 06 152039

Bước 1: Đăng nhập webmail của tài khoản cần thiết lập chữ ký

Bước 2: Click vào “Settings” (thiết lập cấu hình)

Bước 3: Click chọn “Identities” (Các nhận diện) >> Click vào user email cần thiết lập chữ ký

  • Số 3: Bật “HTML signature” (Chữ ký HTML) mới hiển thị được hình ảnh trong chữ ký.
  • Số 4: Tải hình ảnh có dung lượng tối đa 64KB. Trong bản “Insert/Edit image”  >> Click chọn biểu tượng Folder >> Click vào “Add image” để tải hình lên.
2022 06 06 150503
Hướng dẫn tạo chữ ký email trên eMail Pro V3 5
2022 06 06 150409
Hướng dẫn tạo chữ ký email trên eMail Pro V3 6

Bước 4: Vì chức năng chữ ký đã bật định dạng HTML, cho nên ta cần mở chế soạn thảo văn bản luôn luôn ở định dạng HTML để hiển thị đầy đủ hình ảnh, các ký tự đã được điều chỉnh.

2022 06 06 152039
Hướng dẫn tạo chữ ký email trên eMail Pro V3 7

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *