Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra

tao bo loc filter xoa mail cu zimbra vivunet 1

Vinastar hướng dẫn bạn đọc cách tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra như sau:
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào webmail, chọn Preferences -> Chọn Filters -> Chọn New Filter
Tại cửa sổ Add Filter: nhập tên filter, Chọn chức năng Date – Before – Choose date -> Nhấn Ok khi xong
tao bo loc filter xoa mail cu zimbra vivunet 1
Bước 2: Tạo xong filter, nhấn Run Filter để chạy filter xóa mail cũ
tao bo loc filter xoa mail cu zimbra vivunet 2
Bước 3: Chọn mục Inbox hoặc mục lưu email trên webmail rồi nhấn Ok
tao bo loc filter xoa mail cu zimbra vivunet 3

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *