Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra

Vinastar hướng dẫn bạn đọc cách tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra như sau:
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào webmail, chọn Preferences -> Chọn Filters -> Chọn New Filter
Tại cửa sổ Add Filter: nhập tên filter, Chọn chức năng Date – Before – Choose date -> Nhấn Ok khi xong

Bước 2: Tạo xong filter, nhấn Run Filter để chạy filter xóa mail cũ

Bước 3: Chọn mục Inbox hoặc mục lưu email trên webmail rồi nhấn Ok

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.