Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra

tao bo loc filter xoa mail cu zimbra vivunet 1

Vinastar hướng dẫn bạn đọc cách tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào webmail, chọn Preferences (Tùy chọn) (1)  -> Chọn Filters (bộ lọc)  (2)-> Chọn New Filter (tạo bộ lọc mới) (3)2023 08 07 094549

Tại cửa sổ Tạo bộ lọc mới: nhập tên bộ lọc, Chọn chức năng Ngày – Trước – Chọn Ngày (2) -> Nhấn Ok khi xong

Như ở Ví dụ này, sẽ sẽ tất cả các mail trước ngày 31/08/2022 , và sẽ di chuyển các mail xóa này vào thùng rác trước khi xóa hẳn khỏi webmail
Như ở Ví dụ này, sẽ sẽ tất cả các mail trước ngày 31/08/2022 , và sẽ di chuyển các mail xóa này vào thùng rác trước khi xóa hẳn khỏi webmail

Để an toàn, mục Thực hiện các thao tác (3), các bạn chọn Duyệt (4) ==> chọn Thùng Rác, để các mail sau khi xóa sẽ được chuyển vào Thùng rác, để bạn có thể kiểm tra lại lần cuối trước khi bạn thực hiện xóa hẳn khỏi webmail.2023 08 07 095445
Bước 2: Tạo xong filter, nhấn Run Filter để chạy filter xóa mail cũ
2023 08 07 095524

Bước 3: Chọn mục Inbox (hộp thư đến) hoặc mục lưu email trên webmail rồi nhấn Ok
2023 08 07 095635Bước 4: Vào mục Thư Rác, kiểm tra lại lần cuối, nếu đúng yêu cầu thì các bạn kích phải chuột vào mục Thư Rác , rồi chọn hộp thư rác trống2023 08 07 095800Như thông báo xuất hiện ở bên dưới, thì đã có 200 thư ở mục Thùng rác đã xóa khỏi webmail.
2023 08 07 095656

Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *