Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04

CleanShot 2022 05 13 at

Trong quá trình sử dụng bất kể hệ điều hành nào thì chúng ta cũng nên thường xuyên nâng cấp lên phiên bản mới, không nhất thiết phải là phiên bản mới nhất nhưng các bạn cũng đừng sử dụng các phiên bản quá cũ. Bởi vì việc này rất kém bảo mật và cũng an toàn cho dữ liệu của chúng ta.

Tương tự với hệ điều hành Ubuntu cũng vậy, Ubuntu đã được ra mắt khá lâu rồi nên chúng ta cần nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04 nếu muốn sử dụng về lâu về dài.

Điều kiện thực hiện:

 • Sử dụng user root hoặc đặc quyền sudo
 • OS đang chạy 20.04

Lưu ý: Để tránh những rủi ro phát sinh không mong muốn. Bạn nên chủ động sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện nâng cấp hoặc thay đổi hệ thống.

Bước 1: Kiểm tra phiên bản Ubuntu

Bước này chúng ta sẽ sử dụng lệnh sau:

root@chamcong:~# uname -r
5.4.0-107-generic

root@chamcong:~# cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=20.04
DISTRIB_CODENAME=focal
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 20.04.4 LTS"
  

Bước 2: Cài đặt tất cả các bản cập nhật của các gói đã cài đặt

Chúng ta tiếp tục sử dụng hai lệnh sau để cài đặt tất cả các bản cập nhật của các gói đã cài đặt:

apt-get update && apt-get upgrade -y
apt dist-upgrade
  

Thực hiện xoá các gói không cần thiết khỏi hệ thống

Sau đó thực hiện khởi động lại máy chủ để áp dụng các bước đã thao tác

Bước 3: Nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04

Ở đây mình sẽ sử dụng gói update-manager-core để nâng cấp hệ thống ên phiên bản phát hành mới nhất.

apt install update-manager-core
  

Với gói được tải xuống thành công, mình sẽ chạy tiện ích nâng cấp Ubuntu. Và để kiểm tra các bản cập nhật có sẵn mà không cần áp dụng chúng bạn có thể chạy lệnh sau:

do-release-upgrade --check-dist-upgrade-only

Checking for a new Ubuntu release
There is no development version of an LTS available.
To upgrade to the latest non-LTS development release
set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
  

Tiếp theo bạn chạy lệnh sau để bắt đầu quá trình nâng cấp

Nếu bạn muốn nâng cấp với mirrors và repositories của bên thứ ba bạn hãy thêm tùy chọn --allow-third-party vào sau lệnh

do-release-upgrade -d --allow-third-party
  

Nếu bạn gặp lỗi khi chạy lệnh nâng cấp như bên dưới, bạn hãy mở file /etc/update-manager/release-upgrades sau đó chuyển Prompt=lst thành Prompt=nerver. Hoặc chạy lệnh sau

Checking for a new Ubuntu release
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts-development. Check your Internet connection or proxy settings
There is no development version of an LTS available.
To upgrade to the latest non-LTS development release
set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
sed -i 's/Prompt=lts/Prompt=normal/g' /etc/update-manager/release-upgrades
  
nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04 8

Sau đó bạn chạy lại lệnh sau để bắt đầu nâng cấp.

Nếu được hỏi và yêu cầu nhập vào Y/N(Yes/No) bạn hãy chọn Y/Yes để đồng ý cài đặt và nâng cấp.

CleanShot 2022 05 13 at 14.10.08@2x
Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04 9

Chọn tiếp Y/Yes khi được hỏi và thời gian cập nhật sẽ mất khá lâu. Và trong thời gian nâng cấp bạn không tắt cửa sổ SSH cho đến khi tiến trình hoàn tất.

CleanShot 2022 05 13 at 14.12.43@2x
Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04 10

Một thông báo xuất hiện với cấu hình Postfix để gửi thư. Nếu bạn muốn cấu hình thực hiện sau bạn hãy chọn No configuration và chọn Next để tiếp tục.

anh 73
Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04 11

Khi nhận được thông báo System upgrade is complete và hỏi bạn có muốn khởi động lại máy chủ không. Bạn hãy chọn Y để khởi động lại máy chủ

CleanShot 2022 05 13 at 14.57.08@2x
Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04 12

Sau khi reboot lại máy chủ. Bạn SSH lại vào server và kiểm tra bằng lệnh cat /etc/lsb-release. Nếu hiện thông báo như ảnh bên dưới thì đã nhân cấp hoàn tất.

anh 74
Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20.04 lên Ubuntu 22.04 13

Chúc các bạn thực hiện thành công

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn sử dụng khác tại link bên dưới

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *