Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn đặt thời gian tự động xóa mail trong Inbox của Mail Zimbra Server

huongdan dat lich xoa mail tu dong zimbra mail server 1

VINASTAR hướng dẫn bạn đọc bài viết hướng dẫn làm cách nào đặt được thời gian tự động xóa mail trên Inbox thư của webmail của email người dùng.
Sau khi đăng nhập vào quản trị Email server Zimbra bằng tài khoản quản trị, quản trị viên có thể làm bước sau:
Bước 1 chọn: Home -> Manage -> Accounts -> chọn Email cần Sửa -> Chọn Advanced
huongdan dat lich xoa mail tu dong zimbra mail server 1
Bước 2:
Tại cửa sổ mục Email Retention Policy, chọn E-mail message lifetime: đặt 60 days (hoặc thời gian muốn tự động xóa)
Tương tự có thể đặt thời gian tự xóa cho các email trên webmail tại các mục Trash và Spam
Sau khi đặt xong ngày mong muốn nhấn SAVE góc trên cùng bên phải.
huongdan dat lich xoa mail tu dong zimbra mail server 2 1

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *