Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn chuyển định dạng file backup từ tar.zst sang tar.gz trên directadmin

tar.zst

Từ các phiên bản directadmin 1.62 trở đi sử dụng công nghệ nén bằng zstd có hiệu năng tốt hơn nhiều so với gzip ở phiên bản cũ về dung lượng sử dụng, cũng như hiệu suất nén và giải nén.

Tuy nhiên nếu bạn thấy với định dạng file backup là tar.zst mới này gây khó khăn trong quá trình giải nén. Bạn có thể cho cấu hình chuyển sang định dạng file backup cũ là tar.gz với vài thao tác đơn giản sau.

Bước 1: Bạn SSH vào server. Bạn tham khảo hướng dẫn ssh tại đây.

Bước 2: Bạn cd vào đường dẫn :/usr/local/directadmin với lệnh:

cd /usr/local/directadmin

Bước 3: Bạn chạy 2 lệnh sau:

./directadmin set zstd 0
./directadmin set backup_gzip 1

Bước 4: Bạn restart lại service directadmin là hoàn tất.

service directadmin restart

Hình ảnh toàn bộ quá trình thực hiện qua SSH:

Hướng dẫn chuyển định dạng file backup từ tar.zst sang tar.gz trên directadmin
Hướng dẫn chuyển định dạng file backup từ tar.zst sang tar.gz trên directadmin

Như vậy thay vì khi backup file được lưu với định dạng là tar.zst thì hệ thống sẽ lưu với định dạng cũ là tar.gz.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *