Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại iPhone bằng iMAP

Hướng dẫn cài đặt Mail tên miền trên Điện thoại iPhone [Zimbra]

Hướng dẫn cấu hình Mail Doanh nghiệp trên điện thoại iPhone, sử dụng iOS 12 trở lên.
Bước 1: mở ứng dụng mail mặc định của điện thoại lên.
Chọn KHÁC

Nhập các thông tin theo yêu cầu!

Chọn iMAP và nhập các tin như như bên dưới!
Lưu ý: thay đổi Email thành email của bạn
máy chủ mail cũng thành máy chủ của bạn!

Bước cuối cùng nhấn Lưu

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *