Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Iphone/iPad

Video Hướng dẫn cài email vào ứng dụng Outlook trên điện thoại iOS (iPhone, iPad)

Sau đây là bài viết huống dẫn cài đặt địa chỉ Email Pro vào ứng dụng Outlook trên thiết bị Iphone/iPad (sử dụng hệ điều hành iOS) để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook của điện thoại Iphone

Trước tiên bạn cần cài đặt App Outlook trên điện thoại iPhone của mình

z3962058751747 b47e257ffaffb6f802b10a9a6db84eb7

Bước 2: Tại Thêm Tài khoản, bạn điền địa chỉ email rồi chọn Thêm Tài khoản

z3962074754888 650fbb72bdeb404fd4f2b2f385edb9af

Bước 3: Bạn chọ IMAP tại phần NÂNG CAO

z3962074764475 4f6ffdab54a90451efdec6cbcebf0a7c

Bước 4: Điền thông tin

Máy chủ Thư Đến IMAP

  • Tên Máy chủ IMAP: mailXXX.vinastar.net (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)
  • Tên người dùng IMAP: địa chỉ email
  • Mật khẩu IMAP: (mật khẩu)
  • Port: 993
Máy chủ Thư Đến IMAP
Máy chủ Thư Đến IMAP

Máy chủ Thư Đi SMTP

  • Tên Máy chủ SMTP: mailXXX.vinastar.net (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)
  • Tên người dùng SMTP: địa chỉ email
  • Mật khẩu SMTP: (mật khẩu)
  • Port: 465
Máy chủ Thư Đến IMAP
Máy chủ Thư Đến IMAP

Thông tin ở trên thường được hệ thống máy chủ mail gửi cho tài khoản email của bạn ngay sau khi được khởi tạo, với nội dung như ảnh bên dưới! Như tên Máy chủ / Cổng

Thông tin cấu hình email thông qua iMap / POP
Thông tin cấu hình email thông qua iMap / POP

Bước 6: Chọn Đăng nhập để hoàn tất cài đặt.

Video hướng dẫn cài email vào ứng dụng Outlook trên điện thoại iphone như sau :

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Vinastar.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *