Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài email vào Outlook trên điện thoại Iphone – Email Pro v3

Sau đây là bài viết huống dẫn cài đặt địa chỉ Email Pro v3 vào ứng dụng Outlook trên thiết bị Iphone (sử dụng hệ điều hành iOS) để bạn có thể kiểm tra email 1 cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook của điện thoại Iphone

Bước 2: Tại Thêm Tài khoản, bạn điền địa chỉ email rồi chọn Thêm Tài khoản

Bước 3: Bạn chọ IMAP tại phần NÂNG CAO

Bước 4: Điền thông tin

Địa chỉ Email: địa chỉ email
Mật khẩu: (mật khẩu)
Tên hiển thị: Tên hiển thị mà bạn muốn
Mô tả: Mô tả

Bước 5: Sau khi thao tác tại bước 4, bạn mở Sử dụng Thiết đặt Nâng cao và điền thêm thông tin sau:

Máy chủ Thư Đến IMAP

Tên Máy chủ IMAP: proXX.vinastar.net (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)
Tên người dùng IMAP: địa chỉ email
Mật khẩu IMAP: (mật khẩu)

Máy chủ Thư Đi SMTP

Tên Máy chủ SMTP: proXX.vinastar.net (XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)
Tên người dùng SMTP: địa chỉ email
Mật khẩu SMTP: (mật khẩu)

Bước 6: Chọn Đăng nhập để hoàn tất cài đặt.

Video hướng dẫn cài email vào ứng dụng Outlook trên điện thoại iphone như sau :

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Vinastar.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *