Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt SSL (trả phí) trên Odoo 13

setup ssl odoo 1

Hướng dẫn cài đặt SSL (trả phí) trên Odoo 13 như thế nào?

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn bạn cài đặt Odoo lên máy chủ CentOS 8 rồi. Nếu bạn chưa cài đặt hoặc chưa xem qua có thể theo dõi ở link mình để bên dưới.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt chứng chỉ SSL lên Odoo với Webserver NGINX. Đề làm được việc này thì bạn cần phải cài Odoo trước nhé.

Sau khi cài xong Odoo thì bạn cần xác minh và lấy được chứng chỉ SSL bao gồm 3 file bắt buộc (Certificate, Private Key, CAcrt). Hiện tại VINASTAR có cung cấp SSL các loại như (GOGETSSL, SECTIGO, DIGICERT) với giá cực hấp hẫn và hỗ trợ xác minh lấy chứng chỉ miễn phí với các SSL DV bạn có thể tham khảo đăng ký tại link sau.

Các bước cài đặt SSL Odoo .

Sau khi bạn có 3 file như sau thì hãy bắt tay vào cài đặt nhé.

 1. Certificate: *.crt
 2. Private Key: *.key
 3. CACertificate *.crt

Bước 1: Tạo file lưu chứng chỉ crt và CACertificate

Lưu ý: Thay domain bằng tên domain của bạn

vi /etc/ssl/certs/domain.crt
chmod 644 /etc/ssl/certs/domain.crt
  

Sau khi đã tạo xong bạn mở file .crt xong bạn mở file này và nhập vào đồng với nội dung Certificate: *.crt và CACertificate *.crt vào.

Hướng dẫn cài đặt SSL (trả phí) trên Odoo

Bước 2: Tạo file lưu Private key

Lưu ý: Thay domain bằng tên domain của bạn

vi /etc/ssl/private/domain.key
chmod 644 /etc/ssl/private/domain.key
  

Sau khi đã tạo xong bạn mở file .key xong bạn mở file này và nhập vào đồng với nội dung Private Key: *.key vào.

Hướng dẫn cài đặt SSL (trả phí) trên Odoo

Bước 3: Cấu hình vhost để cài SSL Odoo

Bạn cần mở file vhost để khai báo thêm đường dẫn chứng chỉ SSL. Với odoo mình file cấu hình nằm tại /etc/nginx/sites-enabled. Mình sẽ mở file này lên và cấu hình như sau.

vi /etc/nginx/sites-available/odoo
  

Sau đó bạn tạo thêm cấu hình như sau. Hãy thay đổi domain bằng tên miền của bạn. Hoặc file bạn tạo ở đường dẫn khác thì cần khai báo lại đường dẫn tương ứng.

listen 443;
 ssl on;
 ssl_certificate /etc/ssl/certs/domain.crt;
 ssl_certificate_key /etc/ssl/private/domain.key;
 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1;
Hướng dẫn cài đặt SSL (trả phí) trên Odoo

Sau khi đã khai báo chứng chỉ. Bạn lưu lại file cấu hình và kiểm tra nginx bằng lệnh sau.

nginx -t
server nginx reload
  

Nếu không phát sinh lỗi khi test nginx thì bạn có thể kiểm tra chứng chỉ SSL ngay rồi đó. Hãy sử dụng công cụ online sslshopper để kiểm tra.

Như vậy mình vừa hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt SSL Odoo hoàn tất. Hi vòng bài viết trên sẽ giúp bạn có thể chủ động trong việc cài đặt mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ hãy mở khung chat đến Phòng kỹ thuật. Hoặc gửi thông tin về Phòng kỹ thuật theo thông tin bên dưới nhé.

 • Hotline 247: 024 6674 3456 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: kythuat@vinastar.net

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *