Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin

CleanShot 2020 10 17 at 14.06.12@2x 1

Bài viết hôm nay VINASTAR sẽ Hướng bạn dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin giúp tăng tốc website.

I. Tổng quan

Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độ truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web. Vào lúc đầu, hệ thống memcached được phát triển bởi Danga Interactive và dùng cho LiveJournal. Sau đó memcached trở nên phổ biến và được dùng trên các trang web khác.

Memcached có khả năng mở rộng cao, dựa trên các khóa lưu trữ các giá trị và đối tượng bất cứ khi nào bộ nhớ RAM còn khả dụng,phục vụ cho việc truy cập được nhanh nhất, mà không phải truy cập vào CSDL hay tài nguyên trên đĩa cứng.

II. Cài bước cài đặt Memcached trên DirectAdmin

Để cài đặt Memcached trên DirectAdmin bạn thực hiện trong 3 bước sau.

Bước 1. SSH vào hệ thống Server/VPS

Để cài đặt Memcached trên DirectAdmin bạn cần SSH vào máy chủ với quyền root để thực thi các lệnh. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào máy chủ có thể xem link hướng dẫn bên dưới.

Bước 2: Cài dịch vụ Memached

Để cài đặt Memcached trên DirectAdmin bạn cần cài đặt dịch vụ memcached. Mình sẽ dùng lệnh yum thực hiện cài đặt cho đơn giản.

cài đặt Memcached trên DirectAdmin
systemctl start memcached
systemctl enable memcached
systemctl status memcached
  
cài đặt Memcached trên DirectAdmin

Như vậy là hoàn tất bước cài đặt Memcached trên DirectAdmin, bước tiếp theo bạn hãy cài đặt php extension memcache để kết nối. Memcached lắng nghe với Port 11211 do đó bạn cần mở port 11211 để hoạt động. Nếu bạn đang sử dụng CSF có thể tham khảo bài viết sau để sử dụng CSF.

Để chắn chắn bạn có thể netstat lên kiểm tra với port hoặc services.

netstat -nltp | grep 11211
netstat -nltp | grep memcached
  
cài đặt Memcached trên DirectAdmin

Bước 3: Cài đặt libmemcached và memcached module.

Khi bạn cài đặt Memcached trên DirectAdmin ở bước trên, bạn cần cài đặt bộ thư viện libmemcached và memcached module để kết nối. Mình có xem các tài liệu về hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin thì cần cài đặt thủ công libmemcached sau đó cài tiếp memcached module. Ở bài này mình hướng dẫn bạn sử dụng một script có sẳn để cài đătn memcached, memcached-devel, libmemcached-devel, libmemcached.

Bạn thực hiện nhập các lệnh sau để cài đặt.

wget https://launchpad.net/libmemcached/1.0/1.0.18/+download/libmemcached-1.0.18.tar.gz
gunzip libmemcached-1.0.18.tar.gz
tar -xvf libmemcached-1.0.18.tar
cd libmemcached-1.0.18
./configure
cd /usr/local/directadmin/scripts/custom
wget https://raw.githubusercontent.com/poralix/directadmin-utils/master/php/php-extension.sh -O php-extension.sh
chmod 750 php-extension.sh
./php-extension.sh install memcached
  

Khi chạy xong lệnh install memcached bạn sẽ thấy một đường dẫn Installing shared extensions /usr/local/php7x/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731/ như ảnh bên dưới. Bạn hãy mở file php.ini và thêm extension memcached.so vào

cài đặt Memcached trên DirectAdmin

Bạn hãy sử dụng lệnh php -i | grep php.ini để tìm kiếm loader file php.ini. Sau đó di chuyển xuống cuối file và thêm vào đoạn extension=memcached.so như ảnh đinh kèm.

cài đặt Memcached trên DirectAdmin

Kiểm tra hoạt động của memcached. Bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra trạng thái.

wget https://launchpad.net/libmemcached/1.0/1.0.18/+download/libmemcached-1.0.18.tar.gz
gunzip libmemcached-1.0.18.tar.gz
tar -xvf libmemcached-1.0.18.tar
cd libmemcached-1.0.18
./configure
cd /usr/local/directadmin/scripts/custom
./php-extension.sh status memcached
  
CleanShot 2020 10 17 at 13.39.23@2x

Một cách khác để kiểm tra extension memcached bạn hãy tạo một file info.php và kiểm tra như ảnh dưới. Di chuyên vào thư mục chứa mã nguồn tạo mới một file có tên info.php và dán đoạn mã code sau.

<?php
phpinfo();
?>

Sau khi tao xong file info.php bạn truy cập mydomain/info.php để kiểm tra như ảnh dưới.

CleanShot 2020 10 17 at 14.47.57@2x

Bươc 4: Cấu hình Memcached lên website.

Sau khi cài đặt Memcached trên DirectAdmin hoàn tất. Bạn hãy thực hiện cấu hình Memcached lên website. Ở bài viết này mình sử dụng Plugin LiteSpeed Cache cấu hình vì măc định Litespeed cache có tích hợp hỗ trợ memcache và redis qua kết nối TCP.

Bạn mở LiteSpeed Cache => Cache => Object và bật lên và nhập vào như sau.

 • Object Cache: ON
 • Method: Memcached
 • Host: localhost
 • Port: 11211 Mặc định memcached sử dụng port này.
CleanShot 2020 10 17 at 15.11.58@2x

III. Tổng kết

Qua bài viết Hướng dẫn cài đặt Memcached trên DirectAdmin hi vọng bài viết hữu ích mang lại kiến thức và trải nghiệm cho bạn sau khi cài đặt và sử dụng. Thực tế website mình khi sử dụng memcached thấy hoạt động rất tốt. Bạn hãy thử trải nghiệm cùng mình nào.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hãy liên hệ với Phòng kỹ thuật VINASTAR để hỗ trợ bạn cài đặt nhé.

Xem thêm các bài viết hữu ích về DirectAdmin tại đường dẫn sau:

Tổng hợp hướng dẫn sử dụng DirectAdmin.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

 • Hotline 247: 024 6674 3456 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: kythuat@vinastar.net

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *