Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook 2019 – Email Pro v3

outlook la gi mo dau

Đối với những người phải sử dụng email hằng ngày và thường xuyên, thì việc quản lý email là một phần không thể bỏ qua.

Vì vậy, nhân viên văn phòng, doanh nghiệp và kể cả sinh viên,… đã tìm đến những ứng dụng mail có thể mang đến cho họ nhiều tiện ích hơn. Một trong số đó chính là Microsoft Outlook.

Bước 1: Vào phần mềm Outlook 2019 và chọn vào File

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook 2019 – Email Pro v3 9
cai mail buoc 1
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook 2019 – Email Pro v3 10

Bước 2: Bạn chọn vào mục Ad Account để bắt đầu thêm địa chỉ mail

cai mail buoc 2
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook 2019 – Email Pro v3 11

Bước 3: Bạn nhập địa chỉ mail muốn sử dụng và chọn vào ô Let me set up my account manually

2022 09 13 120214Bước 4: Sau đó bạn sẽ chọn vào loại tài khoản là IMAP và nhập thông tin về máy chủ gửi nhận mà VINASTAR  đã cung cấp như sau:

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook 2019 – Email Pro v3 12
2022 09 13 120302
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook 2019 – Email Pro v3 13

Server Information2022 09 13 120348

  Account Type: Chọn POP3 nếu muốn tải email về trên máy tính để sao lưu hoặc IMAP nếu địa chỉ email được sử dụng trên nhiều thiết bị, máy tính. Để hiểu rõ hơn giữa POP3 và IMAP, bạn có thể tham khảo tại đây.

  • Incoming mail server: mail110.vinastar.net – Cần đổi lại theo SMTP mà VINASTR đã cung cấp
  • Outgoing mail server: mail110.vinastar.net – Cần đổi lại theo SMTP mà VINASTR đã cung cấp

(XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

Bạn cần cài đặt cổng gửi hoặc nhận mail đều sẽ sử dụng cổng loại bảo mật SSL cụ thể như sau:

Phần dành cho tài khoản email cài đặt theo giao thức POP3

  • Incoming Server (POP3): 995
  • Chọn vào Encryption method và chọn SSL/TLS
  • Outgoing server (SMTP): 465
  • Chọn vào Encryption method và chọn SSL/TLS

Phần dành cho tài khoản email cài đặt theo giao thức IMAP

  • Incoming Server (IMAP): 993
  • Chọn vào Encryption method và chọn SSL/TLS
  • Outgoing server (SMTP): 465
  • Chọn vào Encryption method và chọn SSL/TLS

Bước 5: Bạn chọn vào Next và nhập vào mật khẩu của địa chỉ mal đang sử dụng

2022 09 13 120434
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook 2019 – Email Pro v3 14

Bước 6 : Bạn có thể bấm Done để hoàn tất việc cấu hình

2022 09 13 120452
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào phần mềm Outlook 2019 – Email Pro v3 15

Video hướng dẫn cài Email vào Outlook 2019 :

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Vinastar.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *