Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt Email tên miền vào Outlook 2013 – 2019(Bằng iMap)

outlook la gi mo dau

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để cài đặt email lên Outlook, hay Microsoft Outlook

Bước 1: Vào phần mềm Outlook 2019 và chọn vào File

Hướng dẫn cài đặt Email tên miền vào Outlook 2013 - 2019(Bằng iMap) 9
cai mail buoc 1
Hướng dẫn cài đặt Email tên miền vào Outlook 2013 - 2019(Bằng iMap) 10

Bước 2: Bạn chọn vào mục Ad Account để bắt đầu thêm địa chỉ mail

cai mail buoc 2
Hướng dẫn cài đặt Email tên miền vào Outlook 2013 - 2019(Bằng iMap) 11

Bước 3: Bạn nhập địa chỉ mail muốn sử dụng và chọn vào ô Let me set up my account manually

2022 09 13 120214Bước 4: Sau đó bạn sẽ chọn vào loại tài khoản là IMAP và nhập thông tin về máy chủ gửi nhận mà VINASTAR  đã cung cấp như sau:

Hướng dẫn cài đặt Email tên miền vào Outlook 2013 - 2019(Bằng iMap) 12
2022 09 13 120302
Hướng dẫn cài đặt Email tên miền vào Outlook 2013 - 2019(Bằng iMap) 13

Server Information2022 09 13 120348

  Account Type: Chọn POP3 nếu muốn tải email về trên máy tính để sao lưu hoặc IMAP nếu địa chỉ email được sử dụng trên nhiều thiết bị, máy tính. Để hiểu rõ hơn giữa POP3 và IMAP, bạn có thể tham khảo tại đây.

  • Incoming mail server: mail110.vinastar.net – Cần đổi lại theo SMTP mà VINASTR đã cung cấp
  • Outgoing mail server: mail110.vinastar.net – Cần đổi lại theo SMTP mà VINASTR đã cung cấp

(XX là số, sẽ được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3)

Bạn cần cài đặt cổng gửi hoặc nhận mail đều sẽ sử dụng cổng loại bảo mật SSL cụ thể như sau:

Phần dành cho tài khoản email cài đặt theo giao thức POP3

  • Incoming Server (POP3): 995
  • Chọn vào Encryption method và chọn SSL/TLS
  • Outgoing server (SMTP): 465
  • Chọn vào Encryption method và chọn SSL/TLS

Phần dành cho tài khoản email cài đặt theo giao thức IMAP

  • Incoming Server (IMAP): 993
  • Chọn vào Encryption method và chọn SSL/TLS
  • Outgoing server (SMTP): 465
  • Chọn vào Encryption method và chọn SSL/TLS

Bước 5: Bạn chọn vào Next và nhập vào mật khẩu của địa chỉ mal đang sử dụng

2022 09 13 120434
Hướng dẫn cài đặt Email tên miền vào Outlook 2013 - 2019(Bằng iMap) 14

Bước 6 : Bạn có thể bấm Done để hoàn tất việc cấu hình

2022 09 13 120452
Hướng dẫn cài đặt Email tên miền vào Outlook 2013 - 2019(Bằng iMap) 15

Video hướng dẫn cài Email vào Outlook 2019 :

Chúc các bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng dịch vụ Email Pro v3 tại Vinastar.

Khác biệt giữ IMAP và POP

Vậy có gì khác nhau giữa IMAP và POP?

IMAP (Internet Message Access Protocol) giúp đồng bộ theo thời gian thực giữa server và mail client.

Ví dụ, nếu bạn đánh dấu mail chưa đọc trên Outlook, vậy email thực tế trên server cũng được đánh dấu chưa đọc. Lựa chọn này được nhiều người dùng đa thiết bị lựa chọn hơn.

POP (Post Office Protocol) tải, lưu trữ email cục bộ và xóa trên server. Ngoài ra, thay đổi email trên Outlook sẽ không được áp dụng trên server. Ví dụ như các thư mục mới tạo ra trên Outlook sẽ không được đồng bộ hay tự động tạo ra trên thiết bị khác.

Tất nhiên, bạn cũng có thể thiết lập tài khoản mail Outlook để giữ lại một bản copy của email trên server thay vì xóa nó đi. Nhưng mặc dù là cùng 1 nội dung, email giữa Outlook và mail server sẽ được xem là tách biệt lẫn nhau, thay đổi trạng thái của một email sẽ không đồng bộ đến email còn lại. Ưu điểm của POP là khi bạn có nhiều email và bạn chỉ muốn email được lưu tập trung trên một thiết bị, để cả khi không có kết nối internet bạn vẫn có thể xem được hoàn chỉnh email.

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *