Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email Google vào phần mềm Outlook trên máy tính

google workspace

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email Google của bạn vào phần mềm Outlook trên máy tính.

Điều kiện cần

Bạn cần phải lấy được mật khẩu ứng dụng của địa chỉ Email Google mà bạn đang sử dụng. Bạn có thể xem hướng dẫn lấy mật khẩu ứng dụng của địa chỉ Email Google tại đây

Bạn cần thực hiện bật kết nối IMAP/POP3 cho địa chỉ Email Google. Bạn có thể tham khảo các bước sau:

Bước 1: Chọn vào cài đặt

Bước 2: Chọn vào Xem tất cả cài đặt

image 1
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email Google vào phần mềm Outlook trên máy tính 19

Bước 3: Chọn vào Chuyển tiếp POP/IMAP và đảm bảo đã bật kết nối POP, IMAP

image 2
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email Google vào phần mềm Outlook trên máy tính 20

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Control Panel

Click vào biểu tượng Start tại góc trái bên dưới giao diện máy tính của bạn, bạn gõ chữ Control thì Control Panel sẽ xuất hiện. Bạn chỉ cần rê chuột và Click vào biểu tượng Control Panel.

Windows 10

1 1

Windows 7

1.2

Bước 2: Gõ chữ mail tại ô tìm kiếm bên trên phía tay phải, sau đó click chọn biểu tượng Mail

2

Bước 3: Click vào Email Accounts

3

Bước 4: Click chọn New…

4

Bước 5: Chọn Manual setup or additional server types

5

Bước 6: Chọn POP or IMAP

6

Bước 7: Điền thông số cài đặt

User Information

Your name: Tên hiển thị

Email Address: Địa chỉ email

Server Information

            Account Type: Chọn POP3 nếu muốn tải email về trên máy tính để sao lưu hoặc IMAP nếu địa chỉ email được sử dụng trên nhiều thiết bị, máy tính. Để hiểu rõ hơn giữa POP3 và IMAP, bạn có thể tham khảo tại đây.

            Incoming mail server: imap.gmail.com

            Outgoing mail server: smtp.gmail.com

Logon Information

            User Name: Địa chỉ email

            Password: Mật Khẩu Ứng Dụng của địa chỉ Email Google

image 3
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email Google vào phần mềm Outlook trên máy tính 21

Bước 8: Chọn More Settings…

image 4
Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email Google vào phần mềm Outlook trên máy tính 22

Bước 9: Click chọn thẻ Outgoing Server, sau đó chọn vào ô My outgoing server (SMTP) requires authentication như hình bên dưới.

9

Bước 10: Chọn thẻ Advanced để lựa chọn loại kết nối bảo mật và cổng

Phần dành cho tài khoản email cài đặt theo giao thức IMAP

Incoming Server (IMAP): 993

Use the following type of encrypted connection: SSL/TLS

Outgoing server (SMTP): 587

Use the following type of encrypted connection: STARTTLS

11

Tiếp đến bạn chọn OK để lưu lại và chọn Next để kiểm tra cấu hình.

Hình ảnh cài đặt thành công địa chỉ email vào phần mềm Outlook.

14
15

Phần dành cho tài khoản email cài đặt theo giao thức POP3

Incoming Server (POP3): 995

Use the following type of encrypted connection: SSL/TLS

Outgoing server (SMTP): 587

Use the following type of encrypted connection: STARTTLS

13

Lưu ý quan trọng cho người dùng POP3: Dữ liệu hiển thị trên phần mềm Outlook và trên webmail là hoàn toàn độc lập. Khi bạn gửi email đi từ Outlook thì lá mail gửi đi chỉ lưu giữ trên máy tính của bạn. Và ngược lại, nếu bạn gửi email trên webmail, thì lá mail đã gửi chỉ tồn tại trên webmail của bạn.

Giao thức POP3 sẽ tải email tại thư mục Inbox (Hộp thư) về Outlook trên máy tính của bạn, tại mục Delivery sẽ có sự can thiệp vào dữ liệu email của bạn.

Leave a copy of messages on the server: Nếu chọn, khi tải email về Outlook trên máy tính, lá mail vẫn được lưu giữ trên webmail (tức trên máy chủ email của bạn đang sử dụng)

            Remove from server after xx daysxx là số. Sau xx ngày tính từ thời điểm email nhận email về Outlook trên máy tính, lá mail sẽ bị xóa một cách tự động trên webmail (tức trên máy chủ email của bạn đang sử dụng).

Bạn có thể xem Video Clip hướng dẫn:

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *