Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn kiểm tra/chuyển đổi định dạng lá mail trên Webmail Email Pro v3

webmail1 1

Sau đây là bài viết hướng dẫn thay đổi định dạng các lá mail đang có trên Webmail dịch vụ Email Pro v3 thành định dạng HTML thay vì Plain Text

Chú thích

  • HTML message: là định dạng lá mail giúp hiển thị đầy đủ hình ảnh có trong lá mail mà bạn gửi đi hoặc nhận được
  • Plain text message: là định dạng lá mail sẽ chỉ được hiển thị văn bản thông thường. Các hình ảnh thay vì hiển thị trực tiếp trong lá mail sẽ bị phân giải thành các đoạn mã code hoặc đường link ẩn bên trong hình

Bước 1: Đăng nhập vào trang Webmail của bạn với đường dẫn http://mail.domain.com/webmail hoặc https://proXX.vinastar.net ( domain.com được thay thế bằng tên miền email của bạn và XX sẽ là số được cung cấp sau khi kích hoạt dịch vụ Email Pro v3 )

Bước 2: Kiểm tra định dạng lá mail trên Webmail bằng cách thao tác như hình bên dưới

webmail1 1
Hướng dẫn kiểm tra/chuyển đổi định dạng lá mail trên Webmail Email Pro v3 4

Mặc định các lá mail trên Webmail Email Pro v3 sẽ được bật hiển thị theo dạng HTML như hình trên. Nếu như mục hiển thị này bị tắt đi thì bạn có thể bật lên và chọn Save – Lưu

Bước 3: Chuyển đổi định dạng lá mail trên Webmail bằng cách chọn vào biểu tượng định dạng lá mail

webmail2
Hướng dẫn kiểm tra/chuyển đổi định dạng lá mail trên Webmail Email Pro v3 5

Bạn cũng có thể xem thêm về cách thao tác như Video bên dưới

Chúc bạn thao tác thành công

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *