Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn khắc phục lỗi “Cannot open data file”

Bước 1: Xác định vị trí đường dẫn đang chứa Data File đang bị lỗi:

Bước 2: Tìm đến phần mềm scanpst.exe trong bộ Office. Bạn chỉ cần mở khung tìm kiếm của Windows và search scanpst.exe

Bước 3: Nhấn Browse… tìm đến Data File mà bạn đã xác định được ở bước 1 và chọn Start để bắt đầu quá trình tìm lỗi.

Bước 4: Sau khi tìm thấy lỗi chọn Repair để bắt đầu quá trình sửa lỗi.

Xin lưu ý: Trong quá trình tìm và sửa lỗi sẽ có hiện tượng treo phần mềm và chậm windows, nhưng chương trình vẫn chạy nên bạn hãy để nguyên và đừng thao tác tắt, khi xong sẽ hiển thị hộp thoại “Repair Complete“.

Sau khi đã Repair thành công thì có thể mở lại phần mềm Outlook bình thường.

Chúc bạn thao tác thành công !!

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.