Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Cách tạo chữ ký trên Email Zimbra

Hướng Dẫn Thêm Chữ Ký Trên Zimbra

Chữ ký mail rất quan trọng khi gửi nhận mail, giúp thể hiện thông tin cá nhân hay công ty của chúng ta. Từ đó giúp người nhận dễ dàng hơn trong việc nhận dạng người gửi hay các thông tin liên hệ. Dưới đây là 3 bước thêm chữ ký trên Zimbra.

Các bước tạo chữ ký trên Zimbra

Bước 1: Để cài đặt, chúng ta vào tùy chọn > chữ ký

2022 01 04 085106
Các bước tạo chữ ký trên Zimbra

Để thêm hình ảnh vào chứ kỹ: Chọn như hình bên dưới

2022 01 04 085420
Thêm ảnh logo vào chứ ký

Bước 2: Sau đó thực hiện chọn chữ kỹ này làm chữ ký chính và lưu lại.

2022 01 04 085307
Các bước tạo chữ ký trên Zimbra

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *