Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3

1 1

Để thiết lập Email trên thiết bị iOS của gói dịch vụ Email Pro v3, chúng ta có thể thiết lập theo cách nhanh nhất như sau:

Bước 1: Truy cập vào Webmail theo đường dẫn http://mail.domain.tld hoặc https://proXX.vinastar.net/webmail

Bước 2: Vào mục Configure Mail Client

1 1
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 12

Bước 3: Ngay mục iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app®, bạn hãy click vào IMAP over SSL/TLS để tải file cài đặt về máy

3
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 13
2 1
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 14

Bước 4: Sau khi đã tải file về, quý khách vào mục Settings (Cài đặt) của thiết bị iOS, sau đó click vào mục Profile Downloaded (Đã tải về hồ sơ)

Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 15
TbJtvqOf0O
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 16

Bước 5: Chọn Install (Cài đặt)

ApplicationFrameHost G7UssnKMpg
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 17
ApplicationFrameHost jsE0yEQeBl
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 18

Bước 6: Nhập mật khẩu của địa chỉ Email để bắt đầu cài đặt

ApplicationFrameHost orE1RaPv10
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 19

Bước 7: Sau khi bước cài đặt hoàn tất, bạn click vào Done (Xong)

fLEB7fHs89
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 20
ApplicationFrameHost IryFsuCqXK
Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3 21

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *