Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cấu hình Email trên thiết bị iOS dịch vụ Email Pro v3

Để thiết lập Email trên thiết bị iOS của gói dịch vụ Email Pro v3, chúng ta có thể thiết lập theo cách nhanh nhất như sau:

Bước 1: Truy cập vào Webmail theo đường dẫn http://mail.domain.tld hoặc https://proXX.vinastar.net/webmail

Bước 2: Vào mục Configure Mail Client

Bước 3: Ngay mục iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app®, bạn hãy click vào IMAP over SSL/TLS để tải file cài đặt về máy

Bước 4: Sau khi đã tải file về, quý khách vào mục Settings (Cài đặt) của thiết bị iOS, sau đó click vào mục Profile Downloaded (Đã tải về hồ sơ)

Bước 5: Chọn Install (Cài đặt)

Bước 6: Nhập mật khẩu của địa chỉ Email để bắt đầu cài đặt

Bước 7: Sau khi bước cài đặt hoàn tất, bạn click vào Done (Xong)

Was This Article Helpful?

0
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *