Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Posts by admincp

64 posts

Convert CentOS 8 sang AlmaLinux

Almalinux OS là một hệ điều hành Linux mã nguồn mở dành cho cộng đồng. Almalinux OS sẽ lấp đầy chổ trống của CentOS Linux 8 khi hệ điều hành này sẽ bị khai tử vào cuối năm 2021. Almalinux OS là một nhánh tương thích 1:1 của RHEL®.

Giải thích về việc VNNIC áp dụng biểu phí mới cho tên miền .VN

Kính gửi: Quý khách hàng, Ngày 10/11/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia .VN và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam (Thông tư 208). Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, Thông tư 208 thay […]